Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rosja intensyfikuje produkcję uzbrojenia

Hala produkcyjna w zakładach Uralwagonzawod z czołgami T-90A i T-72B3M. Fot. NTV.

21 grudnia agencja informacyjna TASS, relacjonując ostatnie kolegium rosyjskiego resortu obrony w 2022 r., powtórzyła zapowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu odnośnie przesunięcia terminów dostaw zamówionego przez resort uzbrojenia i sprzętu. Otóż dostawy przewidziane wcześniej na lata 2024–2025 miałyby zostać zrealizowane już w tym roku.

Według agencji TASS ma to dotyczyć nie całości zamówień, ale „najbardziej potrzebnych” wzorów uzbrojenia i wyposażenia z punktu widzenia działań bojowych w toku tzw. specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Nie podano konkretnych przykładów, ale zapewne chodzi o takie wyroby, których cykl produkcyjny można przyspieszyć, aby zmieścił się w przyjętych ramach czasowych, np. poprzez zmianę systemu pracy na wielozmianowy, co już w zasadzie wdrożono w Rosji w drugiej połowie ub.r. w szeregu przedsiębiorstw zbrojeniowych. Przykładowo Kurganmaszzawod, produkujący bojowe wozy piechoty BMP-3 i bojowe wozy desantu BMD-4M oraz pojazdy pochodne, w okresie sierpień–październik ub.r. przeszedł na trójzmianowy tryb pracy i produkcję także w soboty, zostawiając możliwość rozszerzenia jej także na niedziele, co wiązało się ze wzrostem zatrudnienia.

Innym tego przykładem może być obwód omski, w którym w związku z rosnącymi zamówieniami państwowymi wzrasta także zatrudnienie. Jak 28 grudnia podał TASS, wg obwodowego ministra przemysłu i rozwoju naukowo-technicznego Andrieja Posażennikowa, w przyszłym roku tamtejsze firmy branży obronnej, kosmicznej i specjalnej zatrudnią nawet do 4000 nowych pracowników (wzrost roczny o 70%). Od 1 września ub.r. zatrudniły ich już 2440. W tym obwodzie mieszczą się m.in.: Omsktransmasz, PO Polot, ODK-Saturn – OMKB, ODK OMO im. P. I. Baranowa. Poza tym Szojgu podał oficjalne dane odnośnie zatrudnienia w całym rosyjskim przemyśle zbrojeniowym i specjalnym (Szojgu użył sformułowania społecznie istotnym) – ponad 830 000 pracowników. A tę liczbę przytoczył w odniesieniu do osób, które wyłączono z jesiennej mobilizacji rezerwistów.

Natomiast 22 grudnia agencja TASS cytowała w tym samym temacie słowa Dienisa Manturowa – wicepremiera ds. przemysłu obronnego i kosmicznego, zarazem ministra przemysłu i handlu FR – który powiedział, że przyjęto plan produkcji przemysłu zbrojeniowego do roku 2025 włącznie. W ten sposób, aby jednocześnie zaspakajać potrzeby wojsk działających bojowo na Ukrainie i realizować przyjęty program modernizacji technicznej (w zasadzie należałoby mówić jednocześnie o modernizacji technicznej i rozbudowie liczebnej rosyjskich wojsk). Manturow stwierdził, że razem z kierownictwem resortu obrony zatwierdził listę wyrobów zaplanowanych do produkcji w ciągu najbliższych lat. Przy czym, w przypadku wyposażenia wojsk operujących na Ukrainie, listę potrzebnych wyrobów zatwierdza się wg grafików aktualizowanych w trybie 10-dniowym (tak było w drugiej połowie ub.r.), miesięcznym (założenie na ten rok), kwartalnym (w 2024 r.) i półrocznym (w 2025 r.). Manturow powiedział, że wielkość produkcji zbrojeniowej wzrosła od trzech do dziesięciu razy (w zależności od kategorii wyrobów) w porównaniu z okresem przed 24 lutego ub.r.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc