Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa

20 listopada w hotelu Hilton w Warszawie odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, poświęconej obronności, zmieniającym się uwarunkowaniom geopolitycznym i technologicznym, a także modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Gościem specjalnym wydarzenia była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Miesięcznik „Wojsko i Technika” był patronem medialnym konferencji.

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei głównym partnerem przemysłowym wydarzenia była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Konferencję otworzyło odczytanie listu, który do jej uczestników wystosował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Odczytał go Zastępca Szefa BBN Dariusz Gwizdała.

-  Dynamika sytuacji bezpieczeństwa na świecie wymusza konieczność stałego unowocześniania technologii i dostosowywania ich do aktualnych zagrożeń oraz potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i obrony granic. Bez wykorzystania nowoczesnych technologii trudno wyobrazić sobie dziś nowoczesne, dobrze zorganizowane i bezpieczne środowisko bezpieczeństwa. Ważną częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego jest rodzimy sektor zbrojeniowy. Przemysł ten powinien być gwarantem również w sferze zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz produkcji kluczowych elementów sprzętu i uzbrojenia oraz poprzez współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi na rzecz obronności, konsolidować innowacyjne rozwiązania i projekty, a także rozwijać współprace polskich podmiotów i zagranicznych firm zbrojeniowych. Polski przemysł musi aktywnie wpisać się w przyjęty Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035. Liczę, że dzisiejsza Konferencja pomoże zidentyfikować obszary, gdzie rodzimy przemysł zbrojeniowy może włączyć się w realizację Planu. To jest właśnie wartość dodana takich dyskusji i takich konferencji jak dzisiejsza – w liście do uczestników konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” napisał Paweł Soloch, Szef BBN.

Na początku przemówienie do uczestników wygłosiła także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która podkreśliła m.in. trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego oraz wieloaspektowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę partnerstwa strategicznego z Polską.

Podczas konferencji odbyły się cztery sesje dyskusyjne: 1) „Znaczenie formatów regionalnych dla bezpieczeństwa i współpracy regionu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2) „Nowe wyzwania geopolityczne dla regionu. Od strefy zgniotu do konfrontacji globalnej – geopolityczna wizja rozwoju napięć globalnych. Między geopolityką a obronnością”, 3) Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035: nowoczesne technologie dla Sił Zbrojnych”, 4) „Jakie NATO nas obroni: wschodnia flanka NATO i możliwości kompatybilnego wykorzystania uzbrojenia we wspólnych działaniach bojowych Sojuszu”.

W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki,  Szef Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Marek Sokołowski, płk Robert Janczewski z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, płk Zdzisław Lazer, reprezentujący Wojska Obrony Terytorialnej.

Wśród uczestników konferencji byli także m.in. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach, Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa w MSZ Marcin Wróblewski, Dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. dr hab. Hubert Królikowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju Sławomir Kułakowski.

(ŁP)

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc