Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSPO 2022: System Sona wg koncepcji Rafael Advanced Defense Systems

Wizualizacja jednostki ogniowej systemu I-Dome z widocznym czteroantenowym radiolokatorem AESA nad kabiną i pakietem pocisków Tamir. W takiej konfiguracji system zaprezentowano premierowo na salonie Eursatory 2018. Fot. Rafael ADS.

W trakcie MSPO 2022 spółka Rafael Advanced Defense Systems prezentował także własną propozycję systemu przeciwrakietowo-przeciwlotniczego odpowiadającego programowi Sona. Rafael oferuje system bazujący na najnowszym systemie I-Dome.

Jego dostosowanie do wymagań Ministerstwa Obrony Narodowej i integracja odbyłyby się we współpracy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. A Wojsko Polskie uzyskałoby perspektywiczny system bojowy wraz z samodzielnością operacyjną w jego użytkowaniu.

Program Sona – wg słów kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej – ma służyć do zwalczania pocisków rakietowych, moździerzowych i innych artyleryjskich (tzw. Counter-Rocket, Artillery and Mortar, C-RAM), bezzałogowych systemów powietrznych (Counter-Unmanned Aerial Systems, C-UAS), pocisków manewrujących (Cruise Missile Defense, CMD) czy wszelkich typów kierowanych pocisków rakietowych, a także samolotów i śmigłowców, jeśli wejdą w zasięg rażenia Sony. Komunikaty MON wskazują, że priorytetowo jest traktowane wykrywanie i zwalczanie małych BSP (kategoria mini-BSP wg NATO, czyli o masie startowej od 2÷20 kg), które z powodu małych wymiarów i niskiej wysokości lotu są trudne do wykrycia. Sona ma być systemem krótkiego zasięgu i mobilnym (tzw. Maneuver Short-Range Air Defense – M-SHORAD).

Biorąc pod uwagę te wymagania, Rafael Advanced Defense Systems oferuje Polsce swój najnowszy system tej klasy, będącą dostosowaną do polskich wymagań wersją systemu I-Dome (mobilna wersja rozwojowa słynnego systemu Iron Dome).W przypadku polskich wymagań łącząca możliwość odpalania pocisków rakietowych Tamir (ok. 2000 bojowych odpaleń) systemu Iron Dome z pociskami rakietowymi Python-5 i I-Derby systemu SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby). Rafael Advanced Defense Systems oferuje kilka wersji pocisków systemu SPYDER: SPYDER-SR (o zasiegu 1÷20 km), SPYDER-ER (1÷40 km), SPYDER-MR (2÷60 km), SPYDER-LR (2÷80 km). Wersje SPYDR-SR/-ER strzelają pociskami o jednostopniowym napędzie, a SPYDER-MR/-LR dwustopniowym z dodatkowym przyspieszaczem startowym. Na podstawie informacji płynących z MON Rafael zakłada, że Sona ma być systemem o zasięgu praktycznym 12÷15 km.

Zaletą oferowanego przez spółkę Rafael systemu jest użycie pocisków o różnych układach naprowadzania – optoelektronicznym dwuzakresowym termowizyjnym (matryce detektorów FPA/CCD) w pociskach Tamir i Python-5 oraz aktywnym radiolokacyjnym w pociskach I-Derby. W ten sposób oferowany jako Sona system odznacza się bardzo wysoką odpornością na zakłócenia celowe, jak i wysokim prawdopodobieństwem trafienia celu bez względu na jego charakterystyki, porę doby czy warunki atmosferyczne. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest dobór różnych pocisków do zwalczania różnych celów – tańszych Tamir do zadań C-RAM/C-UAS, a Python-5/I-Derby do zadań CMD i zwalczania innych kierowanych pocisków rakietowych czy załogowych statków powietrznych. Python-5 i I-Derby są pociskami podwójnego zastosowania – można je także użyć jako pociski „powietrze–powietrze” na myśliwcach wielozadaniowych.

System I-Dome jest systemem samobieżnym – pojedyncza jednostka ogniowa (wóz bojowy wg polskiej dotychczasowej nomenklatury) integruje na tym samym podwoziu: kabinę operatorską (czyli stanowisko dowodzenia klasy C2, w kabinie będą dwie konsole operatorskie – każdy z wozów może przejąć funkcje stanowiska dowodzenia baterii) ze środkami łączności cyfrowej, lekką i nowoczesną stację radiolokacyjną z czterema antenami AESA o łącznym pokryciu w azymucie 360° (stacja może pracować podczas jazdy) i zestawu pojemników transportowo-startowych z wybranym typem ww. pocisków rakietowych. Stąd system I-Dome nazywany jest też przez spółkę Rafael jako Integrated-all-in-one-Iron-Dome (czyli cały Iron Dome zintegrowany „w jednym”). Rafael proponuje użyć jako nośnika terenowego samochodu ciężarowego w układzie 6×6 lub 8×8. MON sygnalizuje, że chciałby w Sonie droższy nośnik gąsienicowy.

W praktyce chodzi o to, by takie jednostki ogniowe Sony mogły towarzyszyć pododdziałom pancerno-zmechanizowanym podczas ich przemarszów, chroniąc je przed ostrzałem lub nalotami. Wykrywanie i śledzenie celów ma odbywać się w ruchu. Po ich wykryciu jednostka ogniowa będzie potrzebować parę sekund, aby zatrzymać się, przejść z konfiguracji marszowej w bojową i odpalić swoje pociski rakietowe. Dobór pocisków zależeć będzie od profilu misji, a przede wszystkim od wymagań technicznych sformułowanych przez MON. System umożliwia także strzelania w trybie „engage on remote”, czyli cel jest śledzony przez zewnętrzny środek wykrywania (np. inną stację radiolokacyjną lub jednostkę ogniową), a pocisk odpala jednostka ogniowa, która akurat nie ma tego celu w polu widzenia swoich środków wykrywania. I-Dome obsługuje NATO-wskie standardy wymiany danych taktycznych, Rafael ma techniczne możliwości integracji swojego systemu z systemem Link-16, bo go zna, choćby w wyniku izraelsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Rafael dostarczył system dowodzenia klasy C4I do brytyjskiego programu GBAD (Ground-Based Air Defence), czyli OPL British Army, wyposażony w Link-16 właśnie.

Rafael Advanced Defense Systems oferuje skonfigurowanie, zintegrowanie i współprodukcję docelowego systemu – polskiej Sony – we współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. Większość firm, które Rafael postrzega jako swoich kooperantów w tym projekcie, jest skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. System, skonfigurowany wg polskich wymagań programu Sona, mógłby być następnie oferowany przez polski rząd sojuszniczym państwom, nie tylko w Europie. Rafael zapewnia, że zintegrowany system logistyczny (ILS) będzie w całości obsługiwany przez polska stronę, zarówno ten na podstawowym poziomie logistyki wojskowej, jak i na wyższym – zapewnianym przez lokalnego współproducenta. Rafael dysponuje też Wydziałem Wsparcia Klienta, zajmującym się szkoleniem i merytoryczną pomocą we wdrażaniu systemu, aby nowy wojskowy użytkownik nie obawiał się, że zostanie „sam na sam” z nowym sprzętem bez jakichkolwiek instrukcji użytkownika itd. Jest to współpraca długoterminowa, wieloletnia, do końca eksploatacji sprzętu dostarczonego przez Rafael.

Jeśli chodzi o terminy, to od podpisania zamówienia do osiągnięcia gotowości operacyjnej przez już dostarczone Wojsku Polskiemu zestawy nie upłynie więcej niż 4–5 lat. Samo skonfigurowanie i integracja gotowego do produkcji systemu Sona, z udziałem PGZ S.A., zajmie nieco ponad dwa lata. Rafael podkreśla także swoją solidność jako dostawcy – pociski rakietowe produkuje tysiącami, z zamówień wywiązuje się w terminie, więc zamawiającemu nie grozi sytuacja, w której jego zamówienie nie może być zrealizowane na czas, bo akurat brakuje procesorów lub innych części. Rafael nawet może zwiększyć i przyspieszyć produkcję w przypadku wzrostu zamówień.

Rafael podkreśla też, że jego systemy bojowe, jego rozwiązania techniczne są konstruowane z myślą o stałej technicznej ewolucji, stałemu ich udoskonalaniu w ciągu kolejnych 25–35 lat, a tyle przeważnie wynoszą resursy kalendarzowe systemów obrony powietrznej. Takiego potencjału rozwojowego nie mają inne systemy na rynku, korzeniami tkwiące w rozwiązaniach technicznych z lat 90. czy nawet 80. ub.w. System I-Dome (jak inne konstruowane przez Rafael w ciągu ostatnich ok. 18–17 lat) jest systemem z elektroniką o otwartej architekturze, co umożliwia integrację różnych środków rażenia, różnych środków wykrywania i systemów dowodzenia w ramach wielowarstwowej OPL. Rafael bierze też pod uwagę ograniczanie kosztów w całym cyklu życia systemu (tzw. life-cycle cost, LCC), w tym obsługowych (ograniczenie liczebności personelu obsługi), oraz współczynniki wysokiej niezawodności (długie okresy między awariami i naprawami – tzw. MTBF – Mean Time Between Failure, MTTR – Mean Time To Repair) itd.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc