Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada w sprawie wyposażenia żołnierzy w hełmy wz.67/75

Fot. kpr. Piotr Szafarski

18 września na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą wyposażenia żołnierzy w stalowe hełmy wz. 67/75.

Autorami powyższej interpelacji, przesłanej do MON na początku sierpnia, byli posłowie Paweł Poncyljusz oraz Joanna Kluzik-Rostowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). W powyższym dokumencie czytamy, pod koniec lipca 2023 r. media społecznościowe obiegło zdjęcie żołnierza pilnującego polsko-białoruskiej granicy, wyposażonego w hełm wz. 67/75. Wzbudziło to wiele emocji i pytań, jak rząd godzi informacje o zagrożeniu płynącym z faktu stacjonowania grupy Wagnera na Białorusi z tak dużymi zaniedbaniami w nowoczesnym indywidualnym wyposażeniu żołnierzy broniących granicy. Zainteresowaliśmy się tą kwestią i okazało się, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o szkoleniach w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) w poszczególnych jednostkach wojskowych, gdzie odbiera się zawodowym żołnierzom hełmy kevlarowe i wyposaża ich w hełmy wz. 67/75. Po zakończeniu cyklu szkolenia kandydatów DZSW hełmy kevlarowe są ponownie przekazywane pierwotnym użytkownikom, a hełmy stalowe są zwracane do magazynów.

Rozwój Sił Zbrojnych RP musi podążać równolegle do odpowiedniej ilości uzbrojenia i indywidualnego wyposażenia żołnierzy. W innym przypadku szkolenia odbywają się nie na tym sprzęcie, z którym żołnierze będą mieli do czynienia w warunkach bojowych. Takie szkolenie ma mniejszą wartość i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź na następujące pytana:

  1. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie nastąpiła całkowita wymiana hełmów na wersje kevlarowe, tym bardziej że w Polsce istnieją dwaj producenci tego typu wyposażenia?
  2. Czy MON uważa za stosowne odbieranie hełmów kevlarowych zawodowym żołnierzom i przekazywanie ich na potrzeby szkolenia kandydatów do DZSW?
  3. Kiedy wszystkie hełmy stalowe wz. 67/75 zostaną trwale wycofane z jednostek wojskowych?
  4. Kiedy Siły Zbrojne RP będą posiadać odpowiednią liczbę nowoczesnych hełmów kevlarowych, która pokryje zapotrzebowanie żołnierzy na co dzień służących w jednostkach SZ RP, żołnierzy odbywających ćwiczenia rezerwy oraz kandydatów do DZSW?
  5. Ile środków finansowych zdaniem MON potrzeba, aby całkowicie wyposażyć SZ RP w nowoczesne hełmy?

Odpowiedzi, zgodnie z procedurą, udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, hełmy kompozytowe o klasycznej zabudowanej konstrukcji są użytkowane w Siłach Zbrojnych RP od niemal 17 lat i są sukcesywnie wprowadzane kolejne ich wersje. Działania podjęte w obszarze hełmów kompozytowych doprowadziły do zawarcia kolejnych umów na dostawy w latach 2023-2025. Ilości sprzętu wojskowego objęte umowami wynikają m.in. z posiadanych środków finansowych, ujętych w Planie Modernizacji Technicznej oraz możliwości producentów. Obecnie, w związku z transformacją Sił Zbrojnych RP i sukcesywnym zwiększaniem stanów osobowych, potrzeby w zakresie hełmów kompozytowych zostały zweryfikowane i dostosowane do planowanych zmian.

Aktualnie obowiązujący Plan Modernizacji Technicznej przewiduje środki finansowe w wysokości odpowiedniej do pozyskania niezbędnej liczby hełmów kompozytowych w latach 2023-2035.

Co należy podkreślić, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., w lipcu bieżącego roku, poinformowało o zrealizowaniu (przed terminem) dostawy partii hełmów HP-05, które zostały zamówione w 2020 roku (łącznie 50 tys. sztuk). Obecnie spółka realizuje wieloletnią umowę (z marca 2023 roku) na mocy której ma dostarczyć około 147 tys. hełmów wz. 2005 oraz HP-05. Dodatkowo zakończono, z wynikiem pozytywnym, badania kwalifikacyjne hełmu bojowego nowej generacji, który jest opracowywany w ramach pracy rozwojowej ZISW Tytan. Ich pierwsza partia ma trafić do wybranych jednostek jeszcze w bieżącym roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc