Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada na poselską interpelację w sprawie bezzałogowych platform latających

Fot. Łukasz Pacholski

20 października na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie poselskiej interpelacji Czesława Mroczka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie Centrum Kompetencyjnego Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

W powyższej interpelacji, która trafiła do MON pod koniec lipca, autor zadał pięć pytań dotyczących budowy kompetencji BSP w strukturach Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Obejmowały one poniższe zagadnienia:

  1. Czy Siły Zbrojne RP pozyskały i użytkują bezzałogowe statki powietrzne opracowane i wyprodukowane przez ww. centrum?
  2. Czy obowiązują jakiekolwiek umowy w tym zakresie pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 SA w Bydgoszczy a MON?
  3. Jakie programy są planowane do realizacji przez Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w ramach PMT?
  4. Czy MON prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezzałogowych statków powietrznych?
  5. Jakie kompetencje zbudowano w Centrum Kompetencyjnym Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych od chwili powołania?

Zgodnie z procedurą, odpowiedzi udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację nr 43219 Pana Posła Czesława Mroczka w sprawie Centrum Kompetencyjnego Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 SA w Bydgoszczy, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Została podpisana umowa nr IU/186/IX33/ZS/NEGZKW/DOS/Z/2016/401 z dnia 30.11.2018 r. na dostawę BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. ORLIK, w przypadku której Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA w Bydgoszczy wchodzą w skład konsorcjum pod kierownictwem PGZ i odpowiadają za opracowanie, produkcję oraz dostarczenie segmentu powietrznego.

Zawarto dwie umowy dotyczące pozyskania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) opracowanych i produkowanych w Centrum Kompetencyjnym Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych, z konsorcjum w składzie PGZ SA (lider) i WZL-2 SA. Pierwsza umowa, zawarta 30 listopada 2018 r., dotyczyła pozyskania BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu kr. ORLIK, natomiast druga, zawarta 29 grudnia 2021 r., dotyczyła pozyskania BSP klasy mini kr. WIZJER. Pierwsze zestawy BSP ORLIK powinny trafić na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w październiku 2023 r., natomiast pierwsze zestawy BSP WIZJER - w 2024 r.

W dniu 6 września 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia, a WB Electronics SA na realizację pracy rozwojowej, mającej na celu opracowanie bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS-2.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zagadnień poruszonych w interpelacji zostały ujęte w Planie Modernizacji Technicznej i są opatrzone klauzulą niejawności.

W celu zachowania pełnego profesjonalizmu, redakcja ZBiAM zwróciła się także z pytaniami o termin przekazania pierwszych zestawów Orlik do Działu Komunikacji PGZ S.A.. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy 31 października, czytamy - w połowie października odbył się przegląd realizacji umowy oraz prezentacja wyprodukowanych przez konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PIT-RADWAR S.A. oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dwóch zestawów BSP Orlik. Wykonawca na bazie wniosków i doświadczeń z wykorzystania BSP w konflikcie na Ukrainie zaproponował zmiany, które uzgadniane są z Zamawiającym. Ewentualne wdrożenie zmian nie wpłynie na końcowy termin umowy.

Przypomnijmy, imowa na zakup ośmiu systemów (z opcją na cztery kolejne) została zawarta pomiędzy ówczesnym Inspektoratem Uzbrojenia oraz konsorcjum składającym się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. oraz PIT-RADWAR S.A. 30 listopada 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami dostawy miały zostać zrealizowane w latach 2021-23 (w przypadku wykorzystania opcji do 2026 roku). Ze względu na pandemię COVID-19 harmonogram został przesunięty o 11 miesięcy. Każdy zestaw ma składać się z pięciu platform powietrznych PGZ-19RA, wyrzutni startowej, Wozu logistycznego, Naziemnej Stacji Kontroli, Naziemnego Terminala Danych, Wynośnego Terminala Wideo oraz Przenośnego Terminala Wideo. Dodatkowo dostawca ma dostarczyć także zintegrowany system szkolno-logistyczny wraz z niezbędnymi pakietami. Maksymalna masa startowa BSP wynosi do 150 kg. Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna składająca się z kamery dziennej, kamery na podczerwień, dalmierza laserowego i również laserowego wskaźnika celu. Ponadto PGZ-19RA wyposażony jest w szczelinowy radar SAR o bardzo wysokiej rozdzielczości. Lądowanie odbywa się w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc