Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kontrakt na hełmy

5 czerwca minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych o podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. w sprawie zakupu i dostaw do Wojska Polskiego hełmów HP-05.


Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. firma dostarczy 50 tys. hełmów. Mają one kosztować 93,5 mln złotych, a dostawy do Sił Zbrojnych RP zostaną zrealizowane w latach 2020-23. Negocjacje w sprawie zakupu zostały ujawnione przez ministra 23 kwietnia. Umowa jest jedną z kilku, które zostały ogłoszone na przełomie kwietnia i maja. Obok hełmów HP-05 mowa o kolejnej partii kołowych moździerzy Rak wraz z wozami dowodzenia (zamówione w maju), amunicji kalibrów 23 i 30 mm, przebudowie kołowych transporterów Rosomak do wersji Rosomak-S oraz zakupu kolejnej partii karabinków Grot.

W przypadku Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. jest to druga, duża, umowa zawarta z wojskiem w ciągu ostatnich tygodni. W maju podpisano kontrakt na dostawę 440 tys. sztuk kompletów mundurów.

Hełmy HP-05 to jeden z naj­now­szych pro­duk­tów w ofer­cie PSO Maskpol S.A.. Według danych katalogo­wych, ma on masę od 1,25 do 1,45 kg (w zależ­no­ści od roz­miaru) i jest ofe­ro­wany z szy­nami dla akce­so­riów oraz gniaz­dem do mon­tażu gogli nok­to­wi­zyj­nych. Dodatkowo dys­po­nuje czteropunkto­wym sys­te­mem pasków nośnych z mecha­ni­zmem płyn­nej regu­la­cji według indywidualnych potrzeb użyt­kow­nika. Spełnia odpor­ność bali­styczną wg normy PN-V-87001:2011, jest dostępny w trzech roz­mia­rach.

(Łukasz Pacholski) Foto: PSO Maskpol S.A.
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc