Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

JW GROM szykuje Zodiaka do nowej służby

Zodiak wielokrotnie ćwiczył z operatorami sił specjalnych. Kadr z „Jesiennego sztormu”, gdzie operatorzy WZD Morskiego Oddziału Straży Granicznej i JW GROM odbijali go z rąk terrorystów. Fot. Tomasz Grotnik

Jednostka Wojskowa GROM opublikowała zaproszenia do przetargów na remont dla odnowienia klasy PRS statku s/v Zodiak i wykonywanie usługi zapewnienia mu załogi. Oznacza to, że weterana Urzędu Morskiego w Gdyni czeka nowe życie i służba dla operatorów sił specjalnych.

Służący przez 40 lat w Urzędzie Morskim w Gdyni s/v Zodiak trafił do Wojsk Specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. 11 stycznia 2020 roku w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy Nabrzeżu Mew w Gdańsku, nastąpiło nieodpłatne i bezterminowe przekazanie statku wraz z wyposażaniem Jednostce Wojskowej GROM (JW2305). W Siłach Zbrojnych RP Zodiak będzie wykorzystywany do szkolenia w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu. Do tej pory temu celowi służył eks-okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP Kopernik (nr burtowy 261, zbudowany wg projektu 861 w Stoczni Północnej, w służbie od 20 lutego 1971 do 20 maja 2006 roku), zacumowany jako stacjonarny hulk przy Nabrzeżu Pokoju w w Basenie Westerplatte. Umożliwiał on szkolenia operatorów Gromu i innych jednostek wojskowych, w tym Wojsk Specjalnych, praktyczne ćwiczenia z zakresu abordażu z łodzi, śmigłowca oraz działanie w ciasnych pomieszczeniach i korytarzach statku. Nie zapewniał jednak realizmu działań na morzu, w czasie ruchu jednostki pływającej.

Remont klasowy Zodiaka według przepisów Polskiego Rejestru Statków S.A. i zapewnienie mu załogi oznaczają, że GROM chce usunąć tę wadę poprzednika i używać jednostki do bardzo realistycznych ćwiczeń na morzu. Dla Zodiaka współpraca ze „specjalsami”, to bynajmniej nie nowość. Jednostka ta wielokrotnie zabezpieczała ćwiczenia w porcie oraz na morzu i była „odbijana z rąk terrorystów”. Teraz zastąpi dawnego Kopernika, który po kilkunastu latach trwania przy nabrzeżu portowym zapewne jest w złej kondycji i wymagałby remontu dokowego, aby dalej bezpiecznie pełnić swoją funkcję.

Zodiak to stawiacz boi zbudowany według projektu B91 przez Stocznię Północną im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Oba ukończono w 1982 r. Maj pojemność brutto 751,46, wymiary 61,33×10,83×3,27 m. Napędzają go dwa silniki wysokoprężne Cegielski-Sulzer 6AL25/30 o mocy po 706 kW, pracujące na dwie śruby nastawne i rozpędzające statek do 13,8 węzła. Przeznaczeniem Zodiaka było zapewnienie bezpieczeństwa hydrograficznego podległych obszarów morskich oraz odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego torów wodnych i kotwicowisk. Jednostka wymieniała dwa razy do roku boje i pławy (zimowe na letnie i na odwrót), podnosiła przedmioty zalegające na dnie, brała udział w ćwiczeniach ratowniczych i przeciwrozlewowych.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc