Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Jeszcze o czeskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Jeden z czterech śmigłowców bojowych Mi-24W przekazanych w 2022 r. Siłom Zbrojnym Ukrainy z zasobów Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej już w nowych barwach. Fot. SPRAVDI ‒ Stratcom Centre twitter.

Pierwsza rocznica kolejnej fazy rosyjskiej agresji na Ukrainę skłoniła rządy wielu państw do zintensyfikowania swojego wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, a w innych także do dokonania podsumowania pomocy udzielonej im na przestrzeni ostatniego roku. Tak właśnie stało się w Republice Czeskiej, gdzie w tej sprawie zabrał najpierw głos premier czeskiego rządu Petr Fiala Republika Czeska przekazała dotąd Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad 420 mln EUR (zbiam.pl), a dzień później także minister obrony Jana Černochova. Przekazane przez nią podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej informacje różnią się od tych podanych przez premiera Fialę, często jej uszczegóławiając, stąd warto do tematu powrócić.

Poza minister Černochovą w konferencji wziął udział także szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej gen. mjr Karel Řehka, a jednym z jej głównych przesłań było zapewnienie opinii publicznej, że Siły Zbrojne Republiki Czeskiej (Armáda České republiky, AČR) wspomagają Siły Zbrojne Ukrainy tylko takim sprzętem, którego przekazanie nie wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa i zdolności obronnej Czech.

Według czeskiej minister obrony w 2022 r. wartość rządowej pomocy wojskowej w postaci dostaw uzbrojenia i sprzętu wyniosła ok. 4,9 mld CZK (ok. 220 mln USD). Wśród przekazanego z zasobów AČR sprzętu znalazły się m.in.: statki powietrzne, wozy bojowe i działa samobieżne. Według szczegółowego zestawienia były to: cztery statki powietrzne, 38 czołgów, 55 bojowych wozów piechoty, pięć pojazdów rozpoznania chemicznego, 47 samochodów, 13 samobieżnych haubicoarmat, 27 518 kompletów amunicji artyleryjskiej, 12 samobieżnych polowych wyrzutni rakietowej, 4900 rakiet do polowych systemów rakietowych, 8022 granatników przeciwpancernych, 128 moździerzy, 17 400 kompletów nabojów moździerzowych, 291 środków obrony przeciwlotniczej, 30 025 sztuk krótkiej broni palnej, 11 233 sztuk długiej broni palnej, 4 263 000 naboje do broni strzeleckiej, wojskowy sprzęt medyczny, sprzęt ochrony przed bronią masowego rażenia i inne wyposażenie wojskowe, a także materiały pędne oraz smary, części zapasowe, opakowania transportowe etc. Nie ujawniono typów przekazanego uzbrojenia i sprzętu.

Minister Černochova poinformowała, że rząd Czech planuje w bieżącym roku przekazanie Ukrainie uzbrojenia i sprzętu o wartości ok. 2 mld CZK (ok. 90 mln USD).

Przedstawiciele praskiego resortu obrony potwierdzili wcześniej podane przez premiera Fialę informację, że w sumie w 2022 r., z zasobów rządowych i podmiotów prywatnych, Siłom Zbrojnym Ukrainy przekazano m.in.: 89 czołgów, 226 innych wozów bojowych i pojazdów opancerzonych i 38 lufowych systemów artyleryjskich.

Jako kompensację tych dostaw, Siły Zbrojne Republiki Czeskiej otrzymały (lub przejmą w nieodległej przyszłości) 15 czołgów podstawowych Leopard 2A4 od Niemiec, osiem śmigłowców (dwa AH-1Z i sześć UH-1Y), a także inny sprzęt oraz usługi o wartości 306 mln USD od Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego czeska pomoc kompensowana jest środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) – w styczniu br. otrzymano pierwszą ich transzę w wysokości 6,5 mln EUR.

Wsparcie Ukrainie udziela także czeski przemysł obronny, w większości na bazie komercyjnej, ale także poprzez dary – łączna wartość udzielonych dotąd licencji eksportowych sięga 68 mld CZK (ok. 3 mld USD), a w ich ramach dotąd na Ukrainę dotarło uzbrojenia i sprzęt wojskowy o wartości ok. 30 mld CZK (ok. 1,35 mld USD).

Oprócz pomocy materialnej, AČR planuje wyszkolić ok. 4000 ukraińskich żołnierzy, co pochłonie ok. 1 mld CZK (ok. 45 mln USD). Do końca ubiegłego roku przeszkolono ich już 800. Wśród nich było m.in. 600 żołnierzy batalionu zmechanizowanego i 50 specjalistów (medyków, chemików i saperów). Generał Řehka podkreślił, że Siły Zbrojne Republiki Czeskiej są jednymi z nielicznych w NATO, które podjęły się przeszkolenia ukraińskich żołnierzy na poziomie pełnego batalionu. Czeski resort obrony rozważa także uruchomienie szkolenia młodszych oficerów SZU, takimi możliwościami dysponuje np. Uniwersytet Obrony w Brnie. Praskie ministerstwo obrony koordynuje także zbiórki publiczne (dotąd ok. 1,5 mld CZK, zakupiono m.in. czołg i polowe wyrzutnie rakietowe) i inne formy pomocy dla walczącej Ukrainy, a także pośredniczy w dalszych projektach na rzecz SZU. Jako przykład takich działań podano wskazanie czeskich przedmiotów prywatnych jako wykonawców remontu i modernizacji 90 czołgów T-72 ze środków administracji Stanów Zjednoczonych oraz rządu Królestwa Niderlandów, a także produkcji 100 zestawów przeciwlotniczych i przeciwdronowych MR-2 Viktor.

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zapewniło także zakwaterowanie w swoich obiektach ponad 1000 uchodźców z Ukrainy, a w wojskowych szpitalach przechodzą proces leczenia i rekonwalescencji ukraińscy żołnierze, którzy odnieśli rany podczas wojny.

WIDEO z zapisem konferencji prasowej:

https://www.facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky/videos/1278293293119498/

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc