Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Dwie oferty w walce o montaż systemu IFF na okrętach Marynarki Wojennej

Inspektorat Uzbrojenia otworzył oferty w przetargu na zakup nowego systemu systemu identyfikacji bojowej „swój–obcy” IFF do wybranych okrętów Marynarki Wojennej, pracującego w obowiązującym standardzie Mark XIIA. Fot. Łukasz Pacholski

14 czerwca Inspektorat Uzbrojenia poinformował o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu i integracji na okrętach Marynarki Wojennej transponderów systemu IFF standardu Mark XIIA.

W momencie otwarcia ogłoszono, że na projekt przygotowano budżet 17 mln PLN brutto. Ostatecznie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty: Enamor Sp. z o.o. (8,8 mln PLN brutto) i KenBIT Sp. z o.o. (12,1 mln PLN brutto). Obaj oferenci oferują takie same warunki gwarancji. Powyższe postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu ubiegłego roku. Plan zakłada zakup 15 transponderów wraz z integracją na 13 jednostkach pływających.

Zakup nowych transponderów systemu identyfikacji bojowej „swój–obcy” IFF standardu Mark XIIA jest wymogiem NATO. Od 1 lipca 2020 roku jest wyłącznie obowiązującym w Sojuszu. Oznacza to, że okręty Marynarki Wojennej (poza nielicznymi wyjątkami) nie mogą w pełni współpracować z siłami NATO, gdyż w przypadku realnych działań nie mogłyby zostać poprawnie zidentyfikowane przez systemy rozpoznawcze.

Jest to druga próba wyboru dostawcy tego sprzętu. 7 listopada 2019 roku Inspektorat Uzbrojenia unieważnił postępowanie w sprawie dostawcy 11 transponderów IFF wraz z integracją na ośmiu okrętach wojennych. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – firmy Enamor Sp. z o.o., która zaoferowała kwotę w zakładanym budżecie. Wówczas uzasadnieniem odrzucenia były artykuł 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Dwie oferty w walce o montaż systemu IFF na okrętach Marynarki Wojennej”

  1. Nowe transpondery IFF to jeden z kluczowych systemów na okrętach więc dziwi opieszałość w ich pozyskaniu i montażu

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc