Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

AUKUS: Australia podpisała umowę o wymianie informacji o morskich napędach jądrowych

Fot.:

Związek Australijski, Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki zawarły trójstronne porozumienie w sprawie wymiany informacji dotyczących napędów jądrowym, mających zastosowanie w siłowniach morskich.

Jest to kolejny ważny krok w dążeniu Australii do budowy konwencjonalnie uzbrojonych okrętów podwodnych o napędzie atomowym, mający związek z zawartym trójprzymierzem AUKUS, i decyzją o zasileniu Royal Australian Navy okrętami podwodnymi z napędem jądrowym.

Minister obrony Australii, poseł Hon Peter Dutton, powiedział, że umowa posunie naprzód konsultacje, pozwalając Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym na wymianę poufnych i niejawnych informacji o morskich napędach jądrowych z krajem trzecim. Umowa wesprze Australię w zakończeniu 18-miesięcznego intensywnego i kompleksowego badania wymagań dotyczących dostaw okrętów podwodnych o napędzie atomowym – stwierdził Dutton. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą mogły dzielić się z Australią informacjami o morskich napędach jądrowych, czego nie mogą czynić z żadnym innym krajem, w celu określenia optymalnej ścieżki pozyskiwania atomowych okrętów podwodnych do działania przez Royal Australian Navy. Dzięki dostępowi do informacji dostarczanych przez niniejszą umowę, w połączeniu z dziesięcioleciami doświadczeń naszych partnerów z Wielkiej Brytanii i USA w dziedzinie morskiej energii jądrowej, Australia będzie również pozycjonowana jako odpowiedzialny i niezawodny zarządca tej technologii.

Porozumienie zapewni również australijskiemu personelowi mechanizm dostępu do bezcennych szkoleń i edukacji od ich odpowiedników z Wielkiej Brytanii i USA, niezbędnych do nauki bezpiecznego i efektywnego budowania, obsługi i wspierania okrętów podwodnych z napędem jądrowym.

Co ważne, umowa jest zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami Australii, m.in. wynikającymi z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Australia nie zamierza jest pozyskać. Okręty podwodne będą uzbrojone konwencjonalnie. Umowa pozwala jedynie na udostępnianie informacji o morskich napędach jądrowych. W jej ramach nie można przekazywać żadnego sprzętu jądrowego.

Minister Dutton podkreślił również znaczenie umowy dla ram regulacyjnych Australii. Pomoże on Australii rozwinąć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby stworzyć światowej klasy reżim regulacyjny i bezpieczeństwa wymagany do bezpiecznej eksploatacji morskiego napędu jądrowego – powiedział. Dziękuję naszym partnerom z AUKUS za ich zaangażowanie w szybkie zawarcie tego kluczowego porozumienia, które zapewnia stały postęp w realizacji naszych ambicji dotyczących okrętów podwodnych z napędem jądrowym i naszych wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu Indo-Pacyfiku oraz braku przymusu.

Umowa została jednocześnie przedłożona w parlamencie australijskim do rozpatrzenia przez Wspólny Stały Komitet ds. Traktatów. Umowa podlega również krajowym procesom legislacyjnym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc