Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Asseco Poland S.A. ponownym zwycięzcą przetargu na mikro BSL

25 maja Inspektorat Uzbrojenia poinformował o dokonaniu, ponownego, rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego zakupu dla Wojska Polskiego partii bezzałogowych aparatów latających klasy mikro. Ponownie zwycięstwo przyznano firmie Asseco Poland S.A.


Powyższy werdykt ma związek z unieważnieniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, co miało miejsce 28 kwietnia - według części informacji, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przesłał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który był rywalem Asseco Poland S.A. w postępowaniu przetargowym. Zamawiający miał dokonać ponownego badania i ocen ofert. W majowym rozstrzygnięciu oferta Asseco Poland S.A. otrzymała 87% punktów możliwych do zdobycia, a ITWL 82,67%.

I rozstrzygnięcie powyższego postępowania miało miejsce 14 kwietnia. Sam zakup bezzałogowych aparatów latających klasy mikro uruchomiono w grudniu 2018 roku – procedura obejmuje zakup sześciu zestawów (każdy z dwoma BSL oraz terminalem kierowania i kontroli). Według SIWZ platforma ma charakteryzować się maksymalną masą startową nie większą niż 1,6 kg.

(Łukasz Pacholski) Foto: Asseco Poland S.A.
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc