Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Agencja Uzbrojenia unieważniła zakup radarowych systemów kontroli rejonu lotniska

Fot. Saab

23 maja Agencja Uzbrojenia poinformowała o unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego zakupu radarowych systemów kontroli rejonu lotniska. Powodem tego kroku był fakt, że do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Jak wskazuje zamawiający, termin składania ofert ostatecznych upłynął 14 kwietnia. Do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, jednak podlegała odrzuceniu. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu ośmiu systemów (dostawa do 2028 roku) z opcją na siedem kolejnych (dostawa do 2035 roku), zostało ogłoszone w marcu 2022 roku. Cała procedura miała charakter ograniczony, w którym zamawiający spodziewał się udziału do pięciu wykonawców. Urządzenia miały zostać zamontowane na lotniskach wojskowych w Polsce i zastąpić dotychczas używane systemy.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, radarowy system kontroli rejonu lotniska miał być oparty na trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej pracującej w paśmie S, która miała być wyposażona w system IFF Mk XIIA z modem S oraz wojskowy odbiornik systemu GPS z modułem SAASM. Zainteresowanie postępowaniem wyrażali producenci krajowi oraz zachodni.

Najprawdopodobniej w ciągu kolejnych tygodni Agencja Uzbrojenia uruchomi postępowanie na nowo. Podobna sytuacja ma miejsce z Mobilnymi Radiostacjami Lotniczej Łączności Radiowej – nowe postępowanie uruchomiono 26 kwietnia, cztery miesiące po unieważnieniu poprzedniego.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc