Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zmiany w Zarządzie WZL-2

Rada nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z dniem 30 marca br. powołała płk. rez. pil. Tomasza Kozyrę do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki VI kadencji. Jednocześnie oddelegowała Jerzego Cukierskiego, członka zarządu rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu do momentu powołania nowego członka zarządu, nie dłużej jednak niż do 2 maja 2023 r.

Płk rez. pil. Tomasz Kozyra ma wieloletnie doświadczenie w pilotowaniu statków powietrznych różnych typów a jednocześnie umiejętności zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. Jest aktywnym pilotem General Aviation związanym z Aeroklubem Wrocławskim. Był też pilotem doświadczalnym.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie (1998) oraz studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Jest absolwentem podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Air Command and Staff College w Maxwell AFB, Alabama, USA, gdzie uzyskał tytuł Master of Military Operational Art and Science; ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzenia zasobami ludzkimi w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium" i studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od 2020 r. był związany z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A. w Czernicy, gdzie pełnił funkcję prezesa, a wcześniej członka zarządu. W latach 2015-2020 był Szefem Szkolenia w 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, w latach 2011-2015 służył na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry i zastępcy dowódcy grupy w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 7 eskadrze lotnictwa taktycznego. Interesuje się lotnictwem, historią II wojny światowej i koszykówką.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc