Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne stały się Oddziałem Huty Stalowa Wola

Fot. Huta Stalowa Wola S.A.

1 grudnia 2021 roku wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie zakończył się proces inkorporacji Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w struktury Huty Stalowa Wola S.A. W efekcie procesu z dniem 1 grudnia br. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. rozpoczną działalność w formule zamiejscowego Oddziału Huty Stalowa Wola S.A.

Podstawą uruchomienia procesu inkorporacji była Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 października 2021 roku w sprawie połączenia Huty Stalowa Wola S.A. z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. z siedzibą w Dęblinie. Proces przeprowadzono  w trybie art. 492 § 1 pkt 1. Kodeksu Spółek Handlowych, który zakładał przeniesienie majątku WZInż. S.A. w zamian za akcje HSW S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej. Proces podwyższył kapitał zakładowy HSW S.A. Spółka zyskała Oddział w Dęblinie.

Zmiany własnościowo-kapitałowe formalnie rozpoczęły Uchwały Zarządów obu Spółek podjęte w lipcu 2021 r., które były poprzedzone wieloma analizami, w tym badaniem due diligence spółki przejmowanej. W lipcu 2021 r. przyjęto plan połączenia spółek. Przeprowadzono również dialog ze stroną społeczną. Ostatnim etapem czynności prawnych były uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek. W dniu 5 listopada 2021 r. złożono wniosek o zmianę wpisu do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w przedmiocie połączenia spółek.

Przeprowadzony proces inkorporacji pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie optymalizacji kosztowej oraz osiągnąć większą wydajność produkcyjną.

Specjalizacja serwisowo-remontowa Oddziału w Dęblinie zostanie utrzymana, natomiast w dalszym etapie planowane jest rozwinięcie centrum szkoleniowo-serwisowego w oparciu o doświadczenie
i zasoby Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. W pierwszym etapie funkcjonowania Oddział będzie kontynuował działalność w oparciu o sprzedaż części do remontowanego sprzętu wojskowego i udział w produkcji sprzętu. W dalszej perspektywie kierunkiem rozwoju będzie stworzenie i rozwój kompetencji szkoleniowych oraz serwisu  wyrobów produkowanych w HSW S.A.

Nowo utworzony Oddział w Dęblinie w swoich kompetencjach zachowa dotychczasowy zakres działalności, w tym wykonywanie remontów, modernizacji i modyfikacji sprzętu eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP, w szczególności: sprzętu inżynieryjnego, sprzętu minersko – rozpoznawczego, sprzętu saperskiego, pojazdów samochodowych różnego przeznaczenia (w tym specjalistycznych), pojazdów gąsienicowych wszelkich typów, silników wykorzystywanych w powyższym sprzęcie; produkcję zespołów, podzespołów do tego sprzętu, a także szerokiej gamy kontenerów i zabudów kontenerowych na potrzeby sił  zbrojnych i rynku cywilnego; konstrukcji stalowych i innych konstrukcji spawanych.

– Dzięki doświadczeniu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Huta Stalowa Wola zyska strukturę serwisowo-remontową. HSW S.A. w przeszłości samodzielnie nie serwisowała produkowanego  sprzętu, czym zajmowały się wyspecjalizowane zakłady remontowe. Dodatkowym atutem nowego Oddziału w Dęblinie jest jego lokalizacja w środkowej Polsce, co ma znaczenie dla zapewnienia efektywnej obsługi serwisowej. HSW S.A. planuje rozwinąć zakres serwisu oraz stworzyć centrum szkoleniowe przy wykorzystaniu infrastruktury i doświadczenia WZInż – podkreśla prezes HSW S.A. Bartłomiej Zając.

Cele procesu połączenia obu spółek wpisują się w założenia strategiczne Grupy Kapitałowej PGZ  S.A. określone w Strategii Grupy PGZ na lata 2019-2023. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. realizuje plan konsolidacji i rozwoju spółek Grupy PGZ. Jako właściciel chce zwiększać potencjał Grupy oraz korzyści biznesowe, które wynikną z łączenia spółek. Dzięki decyzji o połączeniu Huty Stalowa Wola S.A.
z Wojskowymi Zakładami Wojskowymi S.A. powstanie silny ośrodek produkcyjno-rozwojowo-serwisowy, który będzie kontynuował  działalność obu organizacji, ale też rozwijał i realizował nowe zadania. PGZ S.A. pozytywnie oceniając dotychczasową działalność HSW S.A. postanowiła wesprzeć jej rozwój i umocnić domenę artyleryjską Grupy PGZ. Powstały ośrodek pomoże sprostać wyzwaniom, jakie przed polskim przemysłem stawia Plan Modernizacji Technicznej w zakresie rozwoju wojsk lądowych i  artylerii oraz wojsk inżynieryjnych

Źródło: Huty Stalowa Wola S.A.

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 comments on “Wojskowe Zakłady Inżynieryjne stały się Oddziałem Huty Stalowa Wola”

  1. Dobra wiadomość, trzeba konsolidować nasz przemysł zbrojeniowy, tworzyć silne grupy wokół poszczególnych kategorii/domen uzbrojenia zmniejszając koszty ogólne a zarazem inwestując znaczne środki w rozwój i modernizację zakładów zbrojeniowych, centrów badawczych prowadząc do zwiększenia możliwości produkcyjnych, wprowadzania innowacyjnych produktów jak również umacniania oferty eksportowej PGZ we wszystkich dziedzinach. Potrzeba sprawnych managerów i wsparcia decydentów dla zwiększenia potencjału naszego przemysłu obronnego.

  2. W celu "polepszenia" wyników finansowych nierentownych trupów ekonomicznych z PGZ wrzuca się je do wspólnego wora z rentownymi i przynoszącymi zyski spółkami. HSW ta firma jest potrzebna jak Autosan, który też kupiła na rozkaz maciarewicza i umoczyła jedynie miliony w trupa.

  3. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że n apaństwowych stołkach w państwowych spółkach zasiadają tylko rodziny, koledzy, mierni ale wierni. Z naszą wschodnią mentalnością nie ma co liczyć na inwestycje, obustronną wolę do modernizacji i uczciwość w państwowym sektorze zbrojeniowym.

  4. Póki co, hsw nic nie umoczyła w wzinzu, a kasę już zabiera. A przepraszam, kubki będą rozdawać 6 grudnia.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc