Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

W Warszawie o polskich stoczniach, finansowaniu produkcji okrętowej oraz innowacyjności w przemyśle morskim

19 czerwca odbyła się konferencja pt. „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”, którą zorganizował Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS). Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. Patronem medialnym wydarzenia od strony prasy specjalistycznej był miesięcznik „Morze”.

 

Wydarzenie poprzedziło odczytanie przez zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota listu od premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego oraz przemówienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy. W liście tym premier podkreślił, że przemysł stoczniowy ma szansę stać się „jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki”. Wskazał również jakie są dotychczasowe działania rządu dla polepszenia kondycji tej gałęzi przemysłu. Premier zaznaczył także, że proces ten może zająć wiele lat, ale jest to jest to wyzwanie którego trzeba się podjąć. „Zajęcie mocnej pozycji na rynku może zająć 10 czy nawet 20 lat, ale jest to kierunek, w którym należy zmierzać. Konieczne jest przełamanie niemocy organizacyjnej i przekonania o tym, ze to niemożliwe – smutnej spuścizny odziedziczonej po wielu latach zaniedbań” - napisał premier Morawiecki. Minister Anna Moskwa w swoim przemówieniu podkreśliła, że ministerstwo prowadzi aktywne działania „prowadzące do konsolidacji przemysłu stoczniowego” w Polsce. Wskazała również jakie wyzwania stoją przed ministerstwem w dziedzinie przemysłu morskiego oraz poinformowała zgromadzonych o końcowych pracach nad ustawą o Morskim Funduszu Rozwoju.

POLSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

W trakcie konferencji Jerzy Krok, ekspert ds. instrumentów finansowych, przedstawił prezentację zatytułowaną „Koncepcja instrumentu finansowego dedykowanego gospodarce morskiej”, w której omówił zagadnienia związane z koncepcją utworzenia Morskiego Funduszu Rozwoju. Fundusz ten w swoich zamierzeniach miałby dążyć między innymi do rozwoju infrastruktury morskiej, rozszerzenia bazy inwestorów, zwiększenia liczby projektów inwestycyjnych oraz zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zwiększenie liczby podmiotów zaangażowanych w dane projekty. Przewiduje się, że jego początkowy kapitał ma zostać ustanowiony na poziomie 200 mln PLN.

 

Konferencja podzielona została na dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, moderowanym przez Naczelnika Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Macieja Styczyńskiego, dyskutowano o znaczeniu stabilnego finansowania w przemyśle stoczniowym. W dyskusji uczestniczyli prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe – Jerzy Czuczman, Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej S.A. Andrzej Strzeboński, Zarządca Komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Brzezicki oraz Główny Specjalista w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego Grzegorz Wąsik. W trakcie debaty podkreślono wagę efektywnego zarządzania i analizy rynku w przemyśle stoczniowym. Dyskusja dotyczyła problemów z jakimi zmaga się ta gałąź przemysłu w aspekcie ekonomicznym oraz geopolitycznym. Paweł Brzezicki zwrócił uwagę na kwestie związane z nadpodażą dolara amerykańskiego na rynku, co w dużym stopniu utrudnia stoczniom europejskim rywalizację ze stoczniami chińskimi. Potencjał ChRL, jak podkreślił, może być jedynie zredukowany przez wyraźny spadek amerykańskiej waluty. Jerzy Czuczman wskazał między innymi, że produkcja polska jest niemalże trzykrotnie droższa niż chińska, zaś wartość 1 CGT w Polsce wzrosła do średniej europejskiej, co świadczy o tym, że polski przemysł stoczniowy nie konkuruje już tylko poprzez niskie koszty pracy.

POLSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

W drugim panelu pod nazwą Innowacyjne technologie w budownictwie okrętowym, który moderował  ekspert WIIS Profesor Stefan Markowski, udział wzięli prezes spółki Enamor Maciej Rek, wicedyrektor Biura Platform Morskich Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Cezary Cierzan oraz przedstawiciel francuskiej Naval Group w Polsce Janusz Przyklang. Panel ten został poprzedzony prezentacją Zastępcy Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań i Rozwoju Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Rafała Namiotko na temat Innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Paneliści podkreślili jak istotnym elementem dla przemysłu stoczniowego w dzisiejszych czasach jest innowacyjność bazująca na dobrze przygotowanych kadrach zarządczych i biurach projektowych oraz konsekwencja w działaniu. Wskazano również na europejskie inicjatywy współpracy w obszarze wojskowości (np. PESCO czy Europejski Fundusz Obronny), jako szansę dla polskich stoczni wojennych by znów zaistnieć na rynku. W kontekście okrętów wojennych podkreślono, że realia wojny na morzach uległy zmianie, a nowoczesna technologia oraz analiza zagrożeń są kluczem do sukcesu na tym polu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc