Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

W Dęblinie o bezpieczeństwie portów lotniczych i morskich

Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich" skupiła w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ekspertów z zakresu bezpieczeństwa z Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej i innych służb państwowych oraz środowiska cywilnego. Podczas dwudniowego przedsięwzięcia 20 i 21 kwietnia 2023 roku trwała ożywiona wymiana poglądów - dyskutowano m.in. nad nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w tym obszarze i omawiano współdziałanie służb w sytuacjach kryzysowych.

Otwarcia konferencji, zorganizowanej przez Lotniczą Akademię Wojskową i Akademię Marynarki Wojennej, dokonali płk pil.  dr inż. Wojciech Wróblewski oraz Leszek Kowalczyk – poseł na Sejm RP i członek Komisji Obrony Narodowej. Poseł Kowalczyk w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż myśląc o bezpiecznej podróży najczęściej mamy na myśli bezpieczeństwo nas samych jako pasażerów podczas samego lotu czy rejsu, gdy w rzeczywistości z o wiele większymi wyzwaniami musi mierzyć się personel lotniskowy i portowy, od którego zależy całokształt.

Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

W trakcie konferencji duży nacisk położono na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w tym Straży Granicznej, podkreślając jej zasadniczą rolę i konieczność współdziałania z wieloma podmiotami, jak np. zarządzającymi portami, przewoźnikami, Urzędem Lotnictwa Cywilnego czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Duże zainteresowanie wzbudziła tematyka funkcjonujących w omawianym obszarze dylematów związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu uciążliwości i racjonalnych kosztów. Uczestnicy konferencji zgodzili się co do konieczności rozszerzenia kompetencji służb oraz stawiania im właściwych zadań, ale jednocześnie podkreślili konieczność stałego podnoszenia poziomu świadomości z zakresu bezpieczeństwa nie tylko personelu portów, ale w głównej mierze – samych pasażerów.

Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

Zwrócono również uwagę na często pomijaną kwestię zapewnienia bezpieczeństwa terenów przyległych do infrastruktury lotniskowej i portowej, skąd mogą pojawiać się zagrożenia nie mniej istotne niż te, występujące na terenie samych portów, chociażby związane z użyciem dronów. Jak poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą pochodzić z tego kierunku i jakie stanowią one wyzwania dla systemów ochrony, zaprezentowali uczestnikom konferencji eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził również obszar cyberbezpieczeństwa, który w dobie cyfryzacji i powszechnego zastosowania systemów teleinformatycznych nabiera kluczowego znaczenia. Możliwe cyberataki np. na systemy przewoźników, czy operatorów lotnisk i portów mogą skutkować nie tylko wyciekiem danych czy stratami finansowymi, ale również nieść realne i bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia ludzi, a także zagrażać środowisku naturalnemu.

Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa

Równie niebezpieczne co zagrożenia możliwe do wywołania przez człowieka mogą być również czynniki środowiskowe, czemu również poświęcono również sporo uwagi podczas konferencji. Gęste chmury, wyładowania elektrostatyczne, burze piaskowe, sztormy czy wybuchy wulkanów mogą mieć nawet bardziej tragiczne konsekwencje, dlatego też tak istotne jest możliwie wczesne przewidywanie tych zjawisk oraz unikanie ich skutków. Dodatkowo, realnym zagrożeniem dla samolotów są żerujące na terenach lotniskowych ptaki. Naturalne i techniczne sposoby ich odstraszania znajdują się również w zakresie badań środowiska naukowego.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" była także doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “W Dęblinie o bezpieczeństwie portów lotniczych i morskich”

  1. gratuluje niech nasze polskie skrzydła nas niosą pozdrawiam profesorów wykładowców za tak piękne wyedukowanie w pokorze kulturze skromności absolwentów tej akademia jaka jest począwszy od Wyższej oficerskiej szkoły *orląt* aż po akademię pozdrawiam i życzę pięknych wznoszen i powrotow!!!!!!!!!!

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc