Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na dostawę integratorów taktycznych systemów transmisji danych

Siltec oraz ITWL dostarczą nowy sprzęt pozwalający na polepszenie łączności Komponentu Wojsk Specjalnych. Fot. US National Guard

30 listopada Inspektorat Uzbrojenia poinformował o podpisaniu umowy na dostawę dwóch kompletów integratorów taktycznych systemów transmisji danych. Program zakupu urządzeń trwał od września 2017 roku.


Zgodnie z upublicznionymi informacjami, umowa o wartości 4 mln złotych z VAT została podpisana 23 listopada bieżącego roku z konsorcjum firm w składzie: Siltec Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – członek konsorcjum. Procedura wyboru oferenta obejmowała negocjacje z podmiotami, które zostaną zakwalifikowane do składania ofert ostatecznych. Obok ceny (60% punktów) zamawiający oceniał okres udzielonej gwarancji oraz czas realizacji zamówienia (po 20% punktów możliwych do zdobycia). Ostatecznie powyższe konsorcjum było jedynym, które złożyło ofertę ostateczną (otwarcie nastąpiło 22 września bieżącego roku) - zaproponowana cena mieściła się w zakładanym przez zamawiającego budżecie.

Zamawiający, publicznie, określił, że miejscem dostaw ma być Kraków - sprzęt trafi do Komponentu Wojsk Specjalnych w ramach programu “Integracja systemów bazowych Wojsk Specjalnych do zdolności przesyłania wiadomości w systemach Link 11/11B, Link 16, Link 22 oraz VMF”. Proces zakupu został poprzedzony dialogiem technicznym, który został zrealizowany w drugiej połowie 2015 roku.Integratory będą pracować w NATOwskim systemie CSI (Control and Reporting Centre (CRC) System Interface) obsługującym protokoły ADTL (Army Tactical Data Link), Link 1, Link 11/11B, Link 16, Link 22, NFFI (NATO Frendly Force Information), VMF (Variable Message Format), Asterix oraz JREAP. Powyższy system umożliwia konwersję poszczególnych protokołów na inne, tzn. dane otrzymane np. w protokole Link 11B mogą zostać przekonwertowane na Link 16 i wysłane do użytkowników tej sieci. CSI umożliwia przesyłanie skorelowanego naziemnego, nawodnego i powietrznego rozpoznania sytuacji do użytkowników końcowych takich jak załogi samolotów, jednostki OPL, stanowiska dowodzenia różnego szczebla.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc