Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

„Tarcza Wschód” wzmocni bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO

Fot. MON

- Narodowy program odstraszania i obrony "Tarcza Wschód” to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski, wschodniej flanki NATO od 1945 roku. To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Liczę na współpracę wszystkich sił politycznych, wszystkich środowisk, wszystkich organów władzy. Liczę też na zaangażowanie i współpracę ze społecznością lokalną, ze wspólnotą samorządową. To jest miara naszej odpowiedzialności. Konstruując główne założenia naszej polityki, powołując koalicję po wygranych wyborach oparliśmy bezpieczeństwo na trzech filarach - siła polskiej armii, siła w sojuszach, odporność społeczna. „Tarcza Wschód” realizuje te wszystkie elementy, bo każdy z obszarów i filarów obejmujących warunki naszego bezpieczeństwa będzie zaangażowany - poinformował podczas konferencji wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz.

27 maja 2024 roku w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, wicepremier W. Kosiniak Kamysz, sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zaprezentowali główne założenia narodowego programu odstraszania i obrony „Tarcza Wschód”.

Fot. MON

- Będziemy wzmacniać zaporę, która w wielu miejscach okazała się nieszczelna i nieskuteczna. Tutaj działania prowadzi MSWiA, które wzmacnia i modernizuje zaporę, ale jest to działanie odrębne od „Tarczy Wschód”, która ma być działaniem o charakterze militarnym. Jedno z drugim będzie się uzupełniać. To jest plan wieloletni na lata 2024-2028. Będziemy współdziałać z naszymi partnerami i sojusznikami w ramach NATO i Unii Europejskiej, szczególnie z państwami nadbałtyckimi (…) czerpiąc różnego rodzaju doświadczenia i wzorce. Będziemy ten projekt przedstawiać na poziome europejskim i natowskim, jako jeden z najważniejszych, zmieniających oblicze bezpieczeństwa w regionie - mówił szef MON.

Program „Tarcza Wschód” wpisuje się w utworzenie kompleksowej, regionalnej infrastruktury obronnej budowanej we współpracy z państwami bałtyckimi do przeciwdziałania zagrożeniom na wschodniej flance NATO.

Mówiąc o głównych założeniach projektu „Tarcza Wschód” szef MON zaznaczył, że nowa infrastruktura i wykorzystane technologie mają na celu ochronę Rzeczypospolitej, utrudnianie  przemieszczania się wojsk przeciwnika, ułatwianie poruszania się wojsk własnych, ochrona ludności i zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa tym, którzy strzegą bezpieczeństwa państwa.

- To są inwestycje dotyczące zarówno jednostek wojskowych i lotnisk, ale też spraw, które wiążą się z granicą Rzeczypospolitej. (…) Mamy do zabezpieczenia ok. 700 km granicy, w tym 400 km z Białorusią. Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie. Zacznie się już w tym roku.  Planowanie trwa. Chcemy, żeby ten program zakończył się w 2028 roku. Szacowany koszt to ok 10 mld zł. Mówimy tu tylko o kosztach materiałowych. To ogromna inwestycja w skali państwa, ale też w skali całego NATO - tak o projekcie „Tarcza Wschód” mówił wiceminister Cezary Tomczyk.

Fot. MON

Realizacja programu „Tarcza Wschód” znacząco wzmocni odporność państwa na zagrożenia militarne z kierunku wschodniego, ograniczy mobilność wojsk przeciwnika, jednocześnie zapewniając większą swobodę działania i zdolność przetrwania wojsk własnych, ale także ludności cywilnej.

- Program „Tarcza Wschód” obejmie odcinek granicy niemalże 700 km., z czego pomiędzy 400-500 km. będzie dotyczył rozwoju różnego typu infrastruktury fortyfikacyjnej o różnym zaawansowaniu. Zasadniczym powodem, dla którego realizujemy ten program i w konsekwencji operację wojskową, jest zwiększenie odporności państwa oraz odstraszanie i przygotowanie do obrony rejonu przygranicznego. Ten aspekt rozumiem nie tylko w kontekście konfliktu o dużej intensywności i o charakterze symetrycznym, ale również konfliktu asymetrycznego oraz hybrydowego - powiedział szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, podczas prezentacji założeń programu „Tarcza Wschód”.

- Każdego dnia będziemy działać, żeby Polska była bezpieczna. To jest proces wieloletni, tak jak transformacja armii, która nie zaczęła się dziś, ani nie skończy się jutro. To proces wieloletni, który wymaga odpowiedzialności i zaangażowania finansowego. Bardzo dziękuję wszystkim podatnikom, którzy składają się na bezpieczeństwo Polski. To dzięki wam możemy realizować proces modernizacji Wojska Polskiego oraz będziemy mogli realizować największa operacje odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO, wschodniej granicy RP – powiedział szef MON.

***
Program „Tarcza Wschód” to międzyresortowe przedsięwzięcie, którego celem zabezpieczeniem ściany wschodniej RP i tym samym wschodniej flanki NATO. W prace zespołu ds. koordynacji zadań w ramach programu zaangażowane są, poza Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Źródło: informacja prasowa MON

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc