Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Systemy bezzałogowe Grupy WB: konkurencyjne i niezawodne

Bojowy bezzałogowy statek powietrzny (amunicja krążąca) Warmate. Fot. Grupa WB

Grupa WB to jeden z największych polskich koncernów w obszarze zaawansowanych technologii, specjalizujący się w projektowaniu, budowie i produkcji wiodących rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym w takich obszarach jak: systemy C4I, systemy łączności i komunikacji, systemy bezzałogowe, systemy uderzeniowe i sterowania uzbrojeniem, systemy transmisji danych, systemy treningowe, technologii infrastruktury transportowej, technologii bezpieczeństwa publicznego oraz technologii elektromobilnych.

Systemy bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i amunicja krążąca Grupy WB opracowane i wdrożone do użytku w kraju i za granicą to dziś wizytówka polskiego przemysłu obronnego. Koncern projektuje i produkuje całe systemy bezzałogowe, tworzy koncepcje ich wykorzystania i współpracy z innymi systemami – dowodzenia, rozpoznania, kierowania ogniem wojsk rakietowych i artylerii. W tym zakresie szkoli również użytkowników i jednocześnie zbiera od nich wiedzę, co jest potrzebne, aby projektowane systemy bezzałogowe były coraz doskonalsze i bardziej uniwersalne.

Przełomem w praktycznym wykorzystaniu systemów bezzałogowych statków powietrznych i amunicji krążącej Grupy WB jest obecny konflikt rosyjsko-ukraiński, w którym ich użycie jest nieprzerwane i ma miejsce 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jest to dobitne potwierdzenie tego, że systemy bezzałogowe i amunicja krążąca Grupy WB, to sprzęt konkurencyjny na rynku i niezawodny w użytkowaniu na współczesnym polu walki, w tym – co wymaga szczególnego podkreślenia – w warunkach stosowania przez przeciwnika intensywnego przeciwdziałania radioelektronicznego.

Żeby móc sprostać gwałtownie rosnącym zamówieniom Grupa WB musiała dokonać bardzo dużego wysiłku organizacyjno-produkcyjnego. Co ważne, nie spływają one tylko z Ukrainy, ale również od innych państw, co jeszcze mocniej uwypukla wysokie możliwości systemów bezzałogowych Grupy WB, jakie zostały zademonstrowane w tym konflikcie w praktyce. Jednocześnie trwa ich doskonalenie jak i prowadzone są prace nad jakościowo nowymi systemami bezzałogowymi.

Wielozadaniowy system BSP klasy mini FlyEye. Fot. Grupa WB

Decyzja Grupy WB o konieczności rozbudowy potencjału o zdolność do produkcji wielkoskalowej bezzałogowych systemów wielozadaniowych (FlyEye) oraz bezzałogowych systemów bojowych (Warmate) zapadła w czerwcu 2022 r. W sierpniu spółka WB Electronics przydzieliła znaczny budżet na realizację budowy Centrum Produkcyjnego Skarżysko (CPS) w Skarżysku-Kamiennej. W ciągu dosłownie miesiąca przystosowano halę do produkcji systemów bezzałogowych, wyposażono w niezbędne maszyny i urządzenia, zaprojektowano i wykonano linię montażową oraz zatrudniono pierwszych 30 pracowników. Do końca 2022 r. w CPS wyprodukowano w pełni samodzielnie 200 kompletów systemów bezzałogowych. W pierwszym kwartale bieżącego roku produkcja wynosiła 30 systemów tygodniowo, od kwietnia do maja została zwiększona do 40 kompletów, a od czerwca wzrosła do 50 systemów tygodniowo.

Obecnie w Centrum Produkcyjnym Skarżysko pracuje ponad 50 osób. Do końca 2023 r. zakłada się wzrost zatrudnienia do 100 osób. W tym kilkanaście będzie pracowało w dziale konstrukcyjno-technologicznym. W przypadku utrzymania i wzrostu zamówień w przeciągu trzech lat zostanie osiągnięta zdolność wytwarzania kilku różnych bezzałogowych platform powietrznych, przy zatrudnieniu 400-500 pracowników.

Grupa WB jest największym europejskim producentem wojskowych systemów bezzałogowych, rozpoznawczych, wielozadaniowych i amunicji krążącej. Koncern ma swoje przedstawicielstwa w: Arabii Saudyjskiej, Gruzji, Indiach, Malezji, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie. W stosunku do stanu z 2021 r. zatrudnienie w Grupie WB wzrosło o 25 proc. (do końca pierwszego kwartału bieżącego roku) i nadal rośnie. Natomiast prognoza przychodów w latach 2023-2026 przedstawia się następująco: systemy C4I – 58 proc., systemy bezzałogowe – 20 proc., systemy uzbrojenia – 14 proc. i inne – 8 proc.

Rozpoznawczy system BSP krótkiego zasięgu FT-5. Występuje samodzielnie jak i może wchodzić w skład systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius. Fot. Grupa WB

W 2023 r. liczba dostarczonych użytkownikom bezzałogowców ma przekroczyć dwa tysiące. W ubiegłym roku na liniach montażowych znajdowała się amunicja krążąca Warmate (stanowiła 81 proc. produkcji) oraz wielozadaniowy system BSP klasy mini FlyEye (19 proc.). W bieżącym roku ma być już zdecydowanie bardziej bogato i produkcja ma kształtować się następująco: Warmate – 70 proc., Warmate-5 (nowa wersja z silniejszym ładunkiem bojowym) – 7 proc. i FlyEye – 22 proc. Ponadto ma zostać zainicjowany montaż systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius (o zasięgu w granicach 100 km), rozpoznawczych systemów BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu FT-5 oraz amunicji krążącej Warmate-TL (wariant odpalany z wyrzutni tubowej).

Prognoza produkcji systemów bezzałogowych w Grupie WB w latach 2023-2026 obejmuje następujący zestaw wyrobów: Warmate – 41 proc., Warmate-5 – 19 proc., Warmate-TL – 5 proc., Gladius – 20 proc., FlyEye – 10 proc. i FT-5 – 5 proc. W ubiegłym roku Siły Zbrojne RP dokonały zamówienia na amunicję krążącą Warmate i wielozadaniowe systemy BSP klasy mini FlyEye (w obu wypadkach były to już kolejne zamówienia Wojska Polskiego na ten sprzęt) oraz systemy poszukiwawczo-uderzeniowe Gladius.

Należy tu podkreślić, że Gladius to jakościowo nowa generacja sprzętu z dużym potencjałem modernizacyjnym, który pozwala m.in. na zwiększenie zasięgu systemu w przyszłości. Również rodzina amunicji krążącej Warmate może zostać wzbogacona o kolejne rozwiązania, z większymi i bardziej skutecznymi ładunkami bojowymi, a systemy rozpoznawcze FT-5 otrzymać dodatkowe moduły zadaniowe rozszerzające ich zastosowanie, nie wyłączając małogabarytowych lotniczych środków bojowych.

Grupa WB chce wspólnie z polskim przemysłem obronnym dalej projektować, budować i dostarczać Siłom Zbrojnym RP oraz innym służbom mundurowym najlepsze systemy bezzałogowych statków powietrznych, systemy poszukiwawczo-uderzeniowe i amunicję krążącą (rodzinę bojowych bezzałogowych statków powietrznych o skalowalnych możliwościach), jakie tylko mogą w Polsce powstać. Grupa WB ma bardzo dużo unikalnych w skali europejskiej technologii i te kompetencje jest zawsze gotowa wnieść jako wkład w realizację wspólnych projektów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc