Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Symulator okrętu podwodnego Akademii Marynarki Wojennej do naprawy

Fot. Akademia MW

25 stycznia Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłosiła postępowanie przetargowe w sprawie realizacji usługi naprawy głównej zintegrowanego symulatora okrętu podwodnego znajdującego się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szczegóły projektu nie są znane, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana jedynie wykonawcom zakwalifikowanym do składania ofert. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie zgłoszeń do 22 lutego bieżącego roku. Jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena oferty.

Zintegrowany symulator okrętu podwodnego został zbudowany z wykorzystaniem kadłuba okrętu podwodnego eks-Kobben, który został przetransportowany z Portu Wojennego w Gdyni na teren uczelni w grudniu 2011 roku. Z kolei zakup symulatora, który został zamontowany w jego wnętrzu, ogłoszono w 2014 roku z terminem uruchomienia całego zespołu do 30 listopada 2015 roku. Pozwala on na szkolenie słuchaczy uczelni w zakresie obsługi bojowego centrum informacji, nawigacji, podsystemu łączności, akustyki i wibracji, użycia peryskopu. Opcjonalnie planowano także montaż podsystemu zarządzania napędem – obecnie brak informacji o wykorzystaniu tego elementu umowy.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc