Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Straż Graniczna zakupi nowe samoloty?

Fot. Straż Graniczna

11 marca Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu dwóch nowych samolotów patrolowych na potrzeby powyższej formacji.

Ostatecznie złożono jedną ofertę, którą przygotowało konsorcjum składające się z firm AERO CLUB Sp. z o.o. wraz z JB Investments Sp. z o.o.. Wartość oferty opiewa na 119999784 PLN brutto i mieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie (120 mln PLN). Może to oznaczać, że oferta zostanie zaakceptowana i wkrótce dojdzie do podpisania umowy.

Przypomnijmy, postępowanie przetargowe dotyczące zakupu dwóch maszyn zostało ogłoszone 26 stycznia bieżącego roku. Jak wskazuje opis przedmiotu zamówienia, Straż Graniczna poszukuje dostawcy dwóch fabrycznie nowych maszyn (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 roku) napędzanych przez dwa silniki turbowentylatorowe (maksymalna moc startowa silnika od 7,5 do 9,5 kN) lub jeden bądź dwa silniki turbośmigłowe o maksymalnej mocy startowej od 800 do 1300 SHP (układ ciągnący). Konstrukcja ma dysponować przestrzenią dla (co najmniej) pięciu osób – kabina pilotów (pilot i dodatkowy członek misji/drugi pilot), a także kabina pasażerska (dwóch operatorów systemów pokładowych i jeden dodatkowy członek misji). Samolot ma charakteryzować się maksymalną masą startową od 3400 do 7000 kg, a ładowność użyteczna została określona na minimum 590 kg. Długotrwałość lotu ma wynosić co najmniej 6 godzin.

Poza realizacją zadań nad obszarami morskimi (w granicy polskich wód terytorialnych oraz strefy wyłączności gospodarczej) samoloty mają dysponować zestawami map elektronicznych całego terytorium państwa polskiego oraz województw i obszarów administracyjnych (o randze województw) przylegających do granicy lądowej z Polską i należących do krajów ościennych (Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Liwy oraz Rosji). Zestaw map ma także obejmować wyłączne strefy ekonomiczne nad obszarami Morza Bałtyckiego wraz z wodami przybrzeżnymi Obwodu Królewieckiego i Republiki Federalnej Niemiec,, a także wyłącznych stref ekonomicznych Portugalii (z wyłączeniem rejonu Azorów), Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Cypru, Malty oraz Senegalu.

Jak podkreśla zamawiający, samoloty (w konfiguracji bazowej) mają zostać dostarczone do 10 grudnia 2024 roku. Z kolei odbiór końcowy (po zabudowie wyposażenia misyjnego) zaplanowano na 10 grudnia 2025 roku. Podmioty zainteresowane składaniem ofert mają czas do 26 lutego.

Ostatnia próba zakupu dwóch maszyn została unieważniona w maju 2023 roku. Powodem tego kroku był brak ofert. Obecnie lotnictwo Straży Granicznej wykorzystuje, do długotrwałych lotów patrolowych, trzy samoloty – jeden M28 Skytruck oraz dwa L-410UVP E-20. Poza zadaniami związanymi z ochroną granicy Polski, są kierowane do działań w innych państwach Unii Europejskiej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc