Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rozwój obrony przeciwlotniczej także niejawny

Fot. Łukasz Pacholski

16 maja na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację w sprawie rozwoju obrony przeciwlotniczej.

Podobnie jak w przypadku modernizacji Marynarki Wojennej, autorem interpelacji jest Daniel Milewski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość). W przesłanym, w marcu, dokumencie zadano dziesięć pytań dotyczących kwestii obrony przeciwlotniczej. Obejmowały one następujące zagadnienia:

Jakie są cele rozwoju systemu obrony powietrznej Polski?

Jaka jest obecna infrastruktura i zdolność operacyjna systemu obrony powietrznej kraju?

Jakie konkretne inwestycje i projekty są planowane lub realizowane w celu wzmocnienia systemu obrony powietrznej?

Jaki jest plan rozbudowy sieci radarowej w celu poprawy zdolności monitorowania przestrzeni powietrznej?

Jakie są priorytety w zakresie modernizacji istniejących systemów obrony powietrznej oraz wprowadzenia nowych technologii?

Jakie są plany dotyczące integracji systemu obrony powietrznej z innymi elementami sił zbrojnych oraz sojuszniczymi systemami obronnymi?

Jakie działania podejmuje rząd w celu zapewnienia ochrony przestrzeni powietrznej kraju przed zagrożeniami z powietrza?

Jakie są wyzwania związane z technologicznym rozwojem systemów obrony powietrznej i jak rząd planuje im sprostać?

Jakie są plany dotyczące szkolenia personelu i utrzymania systemów obrony powietrznej w gotowości operacyjnej?

Jaka jest ocena potencjalnych korzyści strategicznych wynikających z rozwoju systemu obrony powietrznej dla bezpieczeństwa kraju?

Wymijającej odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu Paweł Bejda. Czytamy w niej, Zakres i drobiazgowość kwestii poruszonych w interpelacji sprawia, że ewentualne udzielenie odpowiedzi na postawione pytania wymagałoby podania danych, które - zgodnie z art 5 ust. 1 ppkt. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 756 z późn. zm.) - podlegają szczególnej ochronie. Informacje tego rodzaju - w dłuższej perspektywie - dają możliwość określenia zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP oraz szczegółowego stanu zamierzeń w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Wobec powyższego, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa naszego kraju, resort obrony narodowej stoi na stanowisku, że dane wnioskowane przez autora interpelacji nie mogą być upubliczniane.

Podobnie jak w przypadku Marynarki Wojennej, odpowiedź może zaskakiwać, gdyż wiele elementów zostało już dawno ujawnionych. Mowa m.in. zarówno o rozstrzygnięciach programów Wisła i Narew, które obejmują zakupy rakietowych zestawów przeciwlotniczych, zestawów Pilica czy stacji radiolokacyjnych nowej generacji. Deklarację zawarcia umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zamówienia aerostatów czy kwestii zakupu samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc