Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Projekt wstępny fregat Miecznik przekazany Agencji Uzbrojenia

Fot. Babcock International

Konsorcjum PGZ-MIECZNIK przekazało Agencji Uzbrojenia kluczową dokumentację do finalizacji kolejnego etapu Programu – Zaktualizowane Przemysłowe Studium Wykonalności oraz Projekt Wstępny. Materiał opisuje plany i założenia przyjęte przez Konsorcjum w celu realizacji budowy trzech wielozadaniowych fregat w Polsce.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wraz z końcem listopada Konsorcjum PGZ-MIECZNIK przekazało do Agencji Uzbrojenia MON Zaktualizowane Przemysłowe Studium Wykonalności oraz Projekt Wstępny fregat MIECZNIK. Zawierająca kilka tysięcy stron dokumentacja przedstawia kompleksowy plan realizacji Programu MIECZNIK zarówno w aspekcie technicznym, jak i zarządczym.

Tempo prac w realizacji strategicznych projektów Grupy, takich jak NBPWP BORSUK, NAREW czy MIECZNIK jest najlepszym potwierdzeniem naszego zaangażowania w modernizację Sił Zbrojnych RP. Ambitnie podchodzimy do harmonogramów i w przypadku wielozadaniowych fregat dążymy do tego, żeby w dwa lata od podpisania kontraktu przejść do palenia blach pod pierwsze sekcje okrętu – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Przedmiotowe dokumenty stanowić będą podstawę do potwierdzenia w toku negocjacji z Konsorcjum finalnej konfiguracji wielozdaniowych fregat MIECZNIK. Zatwierdzenie aktualizacji Założeń Taktyczno-Technicznych dla tych jednostek będzie kamieniem milowym dla fazy przygotowawczej projektu, otwierającym drogę do rozpoczęcia procesu produkcyjnego
w połowie 2023 roku.

Fot. PGZ-MIECZNIK

Projekt realizuje Konsorcjum PGZ-MIECZNIK, obejmujące PGZ S.A., PGZ Stocznie Wojenną Sp. z o.o. oraz Remontową Shipbuilding S.A. Partnerami zagranicznymi projektu są przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii – Babcock International, odpowiadający za projekt platformy bazujący na  Arrowhead 140, Thales UK odpowiadający za dostawę kluczowych elementów Zintegrowanego Systemu Walki oraz MBDA UK dostarczające  system obrony powietrznej, który zostanie zamontowany na fregatach.

Program MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego spektrum zadań na morzu, w tym m.in.
w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury energetycznej. Okręty wpłyną na zwiększenie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

Źródło: PGZ-MIECZNIK.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc