Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pożegnanie prorektora WAT ds. wojskowych

Fot. WAT/Mariusz Maciejewski

28 września 2023 r. społeczność Wojskowej Akademii Technicznej pożegnała prorektora ds. wojskowych płk. dr. Grzegorza Kaliciaka, który od 29 września 2023 r., zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, obejmie funkcję dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym uczelni. Uczestniczyli w niej przedstawiciele komendy, dziekani wydziałów akademickich, zastępcy dziekanów, przedstawiciele kadry oraz podchorążowie.

Rektor-Komendant WAT gen. bryg prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podziękował płk. Grzegorzowi Kaliciakowi za pracę i służbę na rzecz Akademii. - Niezwykła charyzma, zaangażowanie i dążenie do celu – to cechy, które wyróżniają Pana Pułkownika. Jest świetnym dowódcą, organizatorem i inicjatorem. Potrafi zarażać pasją do służby wojskowej. Jest konsekwentny w zadaniach, których realizacji się podejmuje. Potrafi świetnie zarządzać zespołami ludzkimi. Dla Pana Pułkownika nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Do naszej Uczelni wniósł cechy przywódcy z realnych sytuacji zagrożeń, w których uczestniczył. To przede wszystkim uczenie odpowiedzialność młodych ludzi, bo służba wojskowa to ogromna odpowiedzialność za całą Ojczyznę – powiedział gen. bryg. prof. Wachulak. Podkreślił, że Pułkownik objął funkcję prorektora ds. wojskowych w okresie, kiedy zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej, limity przyjęć na uczelnie wojskowe znacząco wzrastały z roku na rok, co wiązało się z wieloma wyzwaniami dla Akademii, szczególnie dla pionu wojskowego, którym dowodził Pułkownik. Rektor wymienił szereg przedsięwzięć inicjowanych i realizowanych przez prorektora, w ramach których studenci wojskowi mogli zdobywać doświadczenie i sprawdzać się w służbie wojskowej, m.in. wspieranie działań Wojska Polskiego przez podchorążych w czasie pandemii koronawirusa, w ochronie granicy państwowej oraz w pomocy uchodźcom z Ukrainy, działalność na rzecz weteranów, zbiórki na cele dobroczynne, akcje krwiodawcze czy rozwijanie działalności organizacji studenckich. - Swoim zaangażowaniem, osobistym przykładem i godną naśladowania postawą inspirował Pan Pułkownik grono współpracowników do podejmowania nowych zadań i wyzwań na rzecz rozwoju naszej Uczelni. W imieniu swoim i całej naszej społeczności bardzo dziękuję Panu Pułkownikowi za ogromne zaangażowanie, życzę powodzenia na nowym stanowisku i mam nadzieję, że będzie Pan pamiętał o Wojskowej Akademii Technicznej – podkreślił gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Płk Grzegorz Kaliciak, pełniący funkcję prorektora ds. wojskowych od 2020 roku, podziękował władzom Akademii i swoim współpracownikom. - Serdecznie dziękuję za współpracę Panu Rektorowi gen. bryg. prof. Przemysławowi Wachulakowi, prorektorom, dziekanom, moim wszystkim współpracownikom oraz całej społeczności naszej Uczelni. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w ambitnych przedsięwzięciach z udziałem naszych studentów wojskowych i kadry. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji, ale nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wspaniałych osób, zarówno władz Akademii i wydziałów, jak i wszystkich pracowników. Dziękuję Państwu za wspólny wysiłek – powiedział płk Grzegorz Kaliciak.

Oficer dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej Wojskowej Akademii Technicznej. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”.

* * *

Płk dr Grzegorz Kaliciak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, studiował politologię oraz reagowanie kryzysowe. Służbę zawodową rozpoczął w 4. Batalionie Rozpoznawczym w Wędrzynie. Pełnił służbę wojskową na misjach wojskowych poza granicami Polski. Służył w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku: w 2004 r. podczas II zmiany jako dowódca kompanii rozpoznawczej, w 2007 r. podczas VIII zmiany jako szef TOC. Na początku kwietnia 2004 r. na stanowisku dowódcy kompanii rozpoznawczej dowodził obroną ratusza w Karbali podczas II wojny w Zatoce Perskiej. Służył również w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie: podczas VIII zmiany oraz IX zmiany w 2011 r. jako zastępca dowódcy Zgrupowania Bojowego BRAVO. Weteran poszkodowany – ranny podczas wybuchu IED w Afganistanie. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za osobiste męstwo w akcji bojowej. Pułkownik Kaliciak swoje doświadczenia z misji wojskowych opisał w książkach: „Karbala. Raport z obrony City Hall”, „Afganistan. Odpowiedzieć ogniem”, „Bałkany. Raport z polskich misji” oraz „Bez taryfy ulgowej. Kobiety w wojsku”.

Źródło: komunikat prasowy WAT

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc