Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Powstanie „europejskie” działo elektromagnetyczne

11 czerwca w mediach zachodnioeuropejskich pojawiła się informacja o tym, że 8 kwietnia Europejska Agencja Obrony (EDA) wybrała konsorcjum PILUM (Projectiles for Increased Long-range effects Using Electro-Magnetic railgun, ang. pociski dla zwiększenia efektu dalekiego zasięgu używające elektro-magnetycznego działa szynowego) do prowadzenia projektu badawczego dotyczącego działa elektromagnetycznego. Projekt ma potrwać dwa lata i ma na celu udowodnienie, że działo zbudowane wg tej koncepcji jest w stanie wystrzelić pocisk na odległość kilkuset km (wg ISL – ponad 200 km) i precyzyjnie trafić w cel.

Konsorcjum PILUM (swoją drogą akronim ten nawiązuje do rodzaju rzymskiej włóczni) skupia dziewięciu partnerów przemysłowych i naukowych z pięciu państw: Są to: ISL (Francusko-Niemiecki Instytut Badawczy Saint-Louis; instytucja ta jest koordynatorem projektu), Von Karman Reseaerch Institute (belgijski instytut specjalizujący się m.in. w dynamice płynów), dwóch integratorów systemów (Naval Group i Nexter Systems z Francji), dwóch dostawców amunicji (Diehl Defence z Niemiec i Nexter Munitions z Francji), Explomet (polska firma zajmująca się wybuchowym platerowaniem metali), ICAR (włoski producent kondensatorów elektrycznych o wysokiej gęstości energii) oraz Erdym Consultants (francuska firma specjalizująca się z zarządzaniu wspólnymi projektami europejskimi). Projekt PILUM (nazwa jest wspólna dla projektu i konsorcjum) jest częścią programu badawczego PADR (Pilot Project and Preparatory Action on Defence Research, ang. projekt pilotażowy i działania przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością), finansowanego przez Komisję Europejską i zarządzanego przez EDA. KE finansuje projekt kwotą poniżej 1,5 mln EUR, nie dziwi więc, że zakładany poziom gotowości technologicznej uzyskanego systemu to prawdopodobnie poziom 3 lub 4 (nie zostało to podane wprost). Pierwszy etap prac ma polegać na sprawdzeniu samej koncepcji na podstawie symulacji cyfrowych i eksperymentów. Po niej nastąpi etap badań, w ramach których nastąpi integracja uzyskanych rozwiązań z platformami lądowymi i morskimi. Do 2028 r. ma powstać kompletny demonstrator technologii. Równolegle prowadzone mają być prace studyjne nad przyszłymi zastosowaniami. Jak wskazują niektórzy komentatorzy, kalendarium to wpisuje się we francusko-niemiecki program CIFS (Common Indirect Fire System, ang. połączony system ognia pośredniego), którego demonstrator technologii ma powstać także w 2028 r. Jeżeli trzymać się tej analogii, w pełni funkcjonalny system miałby pojawić się około 2040 r.

ISL ma już pewne doświadczenie w zakresie prac nad pociskami miotanymi elektromagnetycznie. Pomniejszony model takiej broni uczeni z ISL zaprezentowali już trzy lata temu podczas 6. Forum Innowacji DGA (francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia).

(Bartłomiej Kucharski) Foto: ISL
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Powstanie „europejskie” działo elektromagnetyczne”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc