Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSPO 2023: Nowość Autocomp i WITU - symulator szkolenia artyleryjskiego

Fot. Marcin Górka

Artyleryjski Symulator Treningowy zaprezentował po raz pierwszy na tegorocznym MSPO szczeciński Autocomp Management i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, znanych konstruktorów i producentów symulatorów i trenażerów dla wojska.

Symulator przeznaczony jest do szkolenia i treningu osób funkcyjnych pododdziałów artylerii, wykonujących wsparcie ogniowe dla walczących pododdziałów. Przy jego wykorzystaniu - jak zapewnia producent - można prowadzić efektywne treningi indywidualnych umiejętności strzelania oraz treningi kierowania ogniem. Dodatkowo umożliwia żołnierzom pododdziałów rozpoznawczych i ogólnowojskowych naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie wykrywania i identyfikowania celów, wskazywania ich i koordynacji prowadzonego ognia artylerii. Symulator zapewnia zatem szkolenie artylerzystów w zakresie procedur przygotowania strzelania, kierowania ogniem i oceny jego skutków.

Fot. Marcin Górka

Z zewnątrz symulator przypomina nieco znane już od lat inne produkt tego samego producenta - Śnieżnik. Tym razem do złudzenia przypominające realistyczne szkolenie Autocomp przygotował dla pododdziałów artylerii. Dlatego symulator składa się z następujących elementów:

- stanowisko kierownika ćwiczenia

- stanowisko obserwatora wyposażonego w wirtualną lornetkę (mogą być to także środki łączności), który wykrywa i rozpoznaje cel, określa jego współrzędne i przekazuje dalej.

- punkt przygotowania nastaw - gdzie dowódca baterii określa już nastawy do strzelania biorąc pod uwagę warunki topograficzne czy meteorologiczne. Dowódca wprowadza te nastawy do systemu i po naciśnięciu komendy „ognia” wirtualne działa prowadzą ogień do celu a obserwator ocenia skuteczność jego prowadzenia.

- dodatkowo na zaprezentowanym w Kielcach symulatorze zaprezentowano trenażer moździerza 98 mm, na którym operator fizycznie wykonuje czynności prowadzenia ognia.

Fot. Marcin Górka

Symulator może obsługiwać całe dostępne spektrum rodzajów artylerii, m.in. AHS KRAB, SM 120 RAK, moździerz M98 i inne. Ogień można prowadzić zarówno do celów nieruchomych jak i poruszających się i to w wybranych do danego zadania warunkach: czy to topograficznych (wzgórza, teren zalesiony czy nizinny) jak i atmosferycznych (dzień, noc, mgła, opady atmosferyczne, ograniczona widoczność, wiatr, wilgotność powietrza).

Produkt został zgłoszony do nagrody „Defender 2023”.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc