Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada posłom w sprawie modernizacji czołgów Leopard 2

MON odpowiedział na poselską interpelację dotyczącą realizacji modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Fot. 1. Warszawska Brygada Pancerna

18 maja na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską dotyczącą umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL.

Autorem interpelacji była grupa posłów reprezentujących Koło Parlamentarne Polska 2050. Pytania do resortu obrony skierowano 12 kwietnia bieżącego roku. Była ona wynikiem opublikowania informacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego ZM „Bumar-Łabędy” S.A. w sprawie nieprawidłowości w sposobie realizacji umowy na modernizację czołgów. W interpelacji posłowie skierowali do resortu 36 pytań.

Enigmatycznej odpowiedzi udzielił tradycyjnie wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Wskazał, że dokumentacja techniczna czołgów - w zależności od opisywanego systemu - jest objęta klauzulami: „Zastrzeżone”, „Poufne” lub „Tajne”. W ramach zobowiązań przyjętych przez stronę polską, na podstawie zawartych umów międzynarodowych, dotyczących pozyskania sprzętu z Bundeswehry, Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązało się do ochrony dokumentacji technicznej czołgów Leopard 2A4. Na wykonawcę umowy modernizacji czołgów nałożono obowiązki ochrony informacji niejawnych, poprzez wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego. Opracowanie dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu jest przedmiotem umowy na modernizację. Zgodnie z umową na modernizację czołgów Leopard wykonawca udzieli Siłom Zbrojnym RP bezterminowej licencji do dokumentacji technicznej na określonych polach eksploatacji. Sposób odbioru kolejnych egzemplarzy zmodernizowanych czołgów został określony w umowie. Ocena należytego wykonania umowy jest prowadzona przez pryzmat jej zapisów - na etapie odbioru kolejnych zadań określonych w harmonogramie. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi czynności związane z nadzorem nad realizacją umowy, wynikające zarówno z umowy, w tym wspomnianej Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, jak i przepisów obowiązującego prawa. Czynnościami kontrolnymi objęto także kwestię umowy na tłumaczenie niejawnej dokumentacji technicznej zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL. Działania w tej sprawie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z deklaracjami Sebastiana Chwałka, Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w 2020 roku dostarczono do Wojska Polskiego 12 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Trafiły one do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz do Ośrodka Szkolenia Leopard. W bieżącym spodziewane jest zakończenie prac przy kolejnych 14. Według prezesa, roczne zdolności wynoszą około 20 sztuk rocznie. Może to oznaczać, że proces modernizacji wydłuży się poza zakładany umową z Inspektoratem Uzbrojenia termin 2023 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “MON odpowiada posłom w sprawie modernizacji czołgów Leopard 2”

  1. Zdecydowanie zbyt wolne tempo tej modernizacji, choć nie wszystkie jej szczegóły są dostępne to miejmy nadzieję że będzie to bogate i kompleksowe wyposażenie Leopardów znacząco wpływające na och możliwości bojowe w połączeniu z nowoczesną amunicją.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc