Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada na poselską interpelację dotyczącą CPK

Fot. Centralny Port Komunikacyjny

12 maja na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie wojskowego zaangażowania w Centralny Port Komunikacyjny.

Powyższa interpelacja została skierowana do resortu obrony w marcu. W powyższym dokumencie czytamy, w ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia pkt VII, dotyczącego inwestycji towarzyszących w zakresie kompleksu wojskowego. Jednocześnie media podały, że ma to być całkowicie nowa Wojskowa Baza Lotnictwa Transportowego.

Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Gdzie ma znajdować się nowa Wojskowa Baza Lotnictwa Transportowego i w jakich strukturach ma występować?
  2. Kiedy ma ruszyć budowa bazy i ile ma trwać cała inwestycja?
  3. Dlaczego koncepcja powstania bazy nie była konsultowana z opozycją, skoro wiadomo, że inwestycja będzie wymagała poparcia kolejnych rządów?

Odpowiedzi udzielił, zgodnie z procedurą, wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, resort obrony narodowej jest jednym z podmiotów zaangażowanych w międzyresortowe prace koncepcyjne, dotyczące planowanych inwestycji strategicznych takich, jak CPK. Przedmiotem dotychczasowych prac związanych z Wojskiej Polskim było m.in. uszczegółowienie zagadnień związanych z oceną wpływu preferowanych lokalizacji elementów CPK (tj. projektowany układ sieci drogowej, sieci kolejowej, jak i samej lokalizacji portu lotniczego) na obiekty, infrastrukturę oraz zadania realizowane przez jednostki i instytucje resortu obrony narodowej.

W Planie Generalnym Lotniska - Port Solidarność na lata 2022 - 2060 zostały uwzględnione oczekiwania strony wojskowej, dotyczące ewentualnego wykorzystania infrastruktury CPK przez wojsko, tj. wykorzystania jej w tzw. formule DUAL USE (infrastruktura cywilna spełnia lub będzie spełniać wymagania podwójnego zastosowania - cywilno-wojskowego). W opracowanych planach i wariantach rozbudowy CPK uwzględniono również rezerwę terenową do potencjalnego wykorzystania na potrzeby budowy elementów infrastruktury wojskowej.

Odnosząc się do poruszanej w interpelacji kwestii budowy bazy lotniczej przy CPK, wyjaśniam, że prace w tym zakresie pozostają jeszcze na etapie planistycznym i uzgodnieniowym ze stroną CPK.

Centralny Port Komunikacyjny ma dysponować, w początkowym okresie, dwoma drogami startowymi o długości 4000 metrów każda. Dzięki temu, że będą to drogi równoległe, możliwe będzie realizowanie operacji lotniczych bez zakłóceń. Obok podstawowej funkcji pasażerskiej i cywilnego lotnictwa cargo, będzie także stanowić ważny punkt transportu wojskowego – doskonałym przykładem jest choćby obecne wykorzystanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w utrzymaniu mostu powietrznego łączącego Ukrainę ze światem zachodnim.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc