Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wojna Hybrydowa na Ukrainie Wnioski i rekomendacje dla Europy i Świata - relacja

W dniach 23-24 października w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa ,,Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i Świata" zorganizowana przez tamtejszą Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych we współpracy z kilkoma innymi ośrodkami naukowo-badawczymi z Polski i Ukrainy. Zespół Badań i Analiz Militarnych, wydawca miesięcznika ,,Wojsko i Technika" był jednym z branżowych partnerów medialnych tego wydarzenia.

Konferencja zgromadziła liczne grono naukowców, analityków, przedstawicieli polskiego przemysłu zbrojeniowego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród jej organizatorów znalazły się także ośrodki naukowo-badawcze takie jak: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie, Uniwersytet Sił Powietrznych w Charkowie i Wojskowy Żytomierski Instytut Inżynieryjno-Technologiczny.

Pierwszego dnia w panelu głównym poruszano przede wszystkim problematykę działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję przeciwko Ukrainie, a także całemu światu zachodniemu. Omówiono także metody działań Federacji Rosyjskiej w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie i jej wpływ na relacje Polski i Ukrainy. W I panelu dyskusyjnym pt: ,,Wpływ kryzysu na Ukrainie na działania państw i organizacji międzynarodowych oraz na bezpieczeństwo światowe" analizowano temat: wojny hybrydowej jako nowego typu konfliktu zbrojnego, agresji hybrydowej jako wzywania dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, mniejszości rosyjskiej i rosyjskojęzycznej w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy. W II panelu dyskusyjnym pt: ,,Wojna hybrydowa na Ukrainie z perspektywy ekspertów Ukrainy (przyczyny, przebieg, skutki)” omówiono specyfikę szkolenia personelu wojskowego w odniesieniu do doświadczeń bojowych zdobytych w trakcie zaangażowania jednostek w operacje antyterrorystyczne oraz analizowano rosyjską wojnę hybrydową w kontekście aspektów psychologicznych, nowego podejścia do wykorzystania uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ich skutki.

Drugiego dnia w panelu głównym poruszano przede wszystkim wpływ wojny hybrydowej na Ukrainie na aktualny stan państwa i prognozowane scenariusze rozwoju oraz wnioski i rekomendacje dla Ukrainy i Europy. W III panelu głównym pt: ,,Aspekty taktyczno-operacyjne wojny hybrydowej na Ukrainie. Działania sił separatystów, Rosji i Ukrainy" omówiono wybrane aspekty organizacyjno-techniczne ochrony cyberprzestrzeni, jako nowej jakości prowadzenia wojny. W IV panelu dyskusyjnym pt. ,,Wymiar społeczno-psychologiczny oraz prawny wojny hybrydowej na Ukrainie" omówiono aspekty historyczne i ich wpływ na współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Dokonano oceny działań Federacji Rosyjskiej w świetle prawa krajowego i międzynarodowego oraz historycznego prawa do terytorium jako niemilitarnych aspektów wojny hybrydowej.

Podczas konferencji swoją ofertę dla Sił Zbrojnych Ukrainy przedstawiły polskie zakłady zbrojeniowe takie jak: PCO S.A., które ze swojej szerokiej gamy systemów optoelektronicznych zaprezentowało m.in zminiaturyzowany okular uniwersalny MU-3M ,,Koliber", lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3 ,,Orzeł", zminiaturyzowane google noktowizyjne PNL-ADM ,,Szpak"i termowizyjny system obserwacji TSO-1 ,,Agat". WB Group przedstawił bojowy bezzałogowy system powietrzny klasy mikro Warmate. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki zaprezentował z kolei swoje doświadczenia związane z zabezpieczeniem SZ RP w środki bojowe oraz nadzorem nad ich eksploatacją.

Konferencja ta z pewnością była doskonałą i unikatową okazją do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi analitykami i żołnierzami w zakresie nowego sposobu prowadzenia wojny jakim jest wojna hybrydowa na Ukrainie, zaprezentowania oferty polskiego przemysłu zbrojeniowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz dalszego zacieśnienia przyjaźni polsko-ukraińskiej oraz współpracy na polu naukowym, przemysłowym i wojskowym.

Mateusz Zielonka

konferencja_2

konferencja_1

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc