Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejna partia karabinów wyborowych Bor dla Wojska Polskiego

Agencja Uzbrojenia poinformowała o zamówieniu kolejnej partii 7,62 mm powtarzalnych karabinów wyborowych Bor w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A., liczącej 50 egzemplarzy. Fot. ZM „Tarnów”

4 kwietnia Agencja Uzbrojenia poinformowała o podpisaniu z, należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. umowy na dostawę 50 powtarzalnych karabinów wyborowych w układzie bezkolbowym Bor-7,62.

Kontrakt miał zostać zawarty pod koniec marca, a wartość zamówienia wynosi niespełna 2,9 mln PLN brutto. Dostawa ma zostać zrealizowana w latach 2023-2024.

To kolejne zamówienie na broń tego typu dla Sił Zbrojnych RP. Proces rozwoju bazowego karabinu na amunicję 7,62×51 mm NATO, opracowanego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. w Tarnowie (w 2012 r. połączony z ZM „Tarnów”), zakończyły w grudniu 2006 r. pomyślne badania państwowe prototypów. Dokumentacja do produkcji seryjnej została zatwierdzona przez dyrektora Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej orzeczeniem z 21 maja 2007 r. Formalnie Bor został przyjęty do uzbrojenia 6 lipca 2009 r. poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia nr 63.

7 września 2008 r. DPZ MON złożył w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. zamówienie na 51 karabinów Bor z terminem dostawy pierwszych 31 w 2008 r., zaś pozostałych 20 w 2009 r. Wkrótce zostało ono rozszerzone o kolejnych 30, które przekazano zamawiającemu w 2010 r. Karabiny tej partii przeszły chrzest bojowy podczas misji w Iraku i Afganistanie, a ich kilkuletnia eksploatacja w jednostkach liniowych pozwoliła na sformułowanie przez bezpośrednich użytkowników uwag do konstrukcji broni, które producent uwzględnił wprowadzając modyfikacje w konstrukcji Bora.

Partia 55 zmodyfikowanych karabinów została zamówiona w OBRSM 8 czerwca 2011 r.  Pierwszych 25 dostarczono w 2011 r., pozostałych 30 w 2012 r.

W czerwcu 2014 r. Inspektorat Uzbrojenia zawarł z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A. umowę na dostawę do końca roku 60 kolejnych Borów za 2,976 mln PLN brutto.

Największe jak dotąd zamówienie na karabiny wyborowe Bor Inspektorat Uzbrojenia złożył w ZM „Tarnów” 6 września 2017 r. Opiewało ono aż na 657 egzemplarzy i miało wartość 23,98 mln PLN brutto. Umowa obowiązywała trzy lata – od 2017 do 2019 r., a w poszczególnych latach producent miał dostarczyć: 60, 250 i 347 karabinów. Odrębną umową, zawartą w październiku 2014 r., zamówiono w ZM „Tarnów” 40 przekrojów karabinów Bor do celów szkoleniowych, w cenie ok. 38 000 PLN brutto za sztukę.

Fot. ZM „Tarnów”

Karabin wyborowy Bor-7,62 jest bronią powtarzalną zasilaną amunicją 7,62×51 mm NATO z magazynków pięcio- lub dwurzędowych dziesięcionabojowych. Masa niezaładowanej broni bez celownika wynosi 6,1 kg, zaś z pełnym magazynkiem i celownikiem (w zależności od zastosowanego typu) nieco przekracza 7 kg. Długość bez hamulca wylotowego to 980 mm (długość lufy 660 mm), zaś z hamulcem wylotowym 1038 mm. Prędkość początkowa pocisku to ok. 870 m/s. Wyposażony jest w uniwersalną szynę montażową do celownika optycznego i dodatkowy zestaw szyn montażowych do mocowania innych urządzeń (np. przystawki noktowizyjnej i innych akcesoriów). Broń ma efektywny hamulec wylotowy oraz składany dwójnóg i podporę tylną. Karabin jest przeznaczony do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1200 m do siły żywej oraz sprzętu wojskowego, w tym lekko opancerzonego.

Standardowo Bor jest obecnie wyposażany w komercyjny celownik optyczny Schmidt & Bender 3-12×50 PM II/LP (wcześniej Leupold Mark IV Long, Range Tactical 4,5-14×50 M1). Celowniki są kupowane na mocy odrębnych umów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc