Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Jaka przyszłość czeka WZU S.A. w Grudziądzu?

Fot. DGRSZ

17 stycznia na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą przyszłych losów Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

Powyższą interpelację przesłał do resortu obrony poseł Tomasz Szymański (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) 1 grudnia 2023 roku. Czytamy w niej, przedstawiciele pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia SA w Grudziądzu zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania spółki. Z przekazanych przez pracowników informacji wynika, że w latach ubiegłych Ministerstwo Obrony Narodowej w listopadzie przeprowadzało postępowania niezbędne do zawarcia, realizowanych w kolejnym roku, kontraktów na naprawę oraz modyfikację przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8). Kontrakty, które spółka zawiera z Ministerstwem Obrony Narodowej, każdego roku stanowią gwarancję jej funkcjonowania.

Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że do dnia 27 listopada 2023 r. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło działań, analogicznych jak w latach poprzednich, w wyniku których możliwe byłoby zawarcie kontraktu umożliwiającego spółce przeprowadzanie w 2024 roku napraw oraz modyfikacji przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8). Pracownicy podkreślili, że brak zamówień ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej na 2024 rok (na warunkach co najmniej takich samych jakie obowiązują w kontrakcie realizowanym w 2023 roku) może skutkować poważnymi problemami z zapewnieniem pracy dla wszystkich pracowników spółki, co może doprowadzić do zwolnień oraz odejść pracowników i tym samym bezpowrotnej utraty wypracowanych przez dekady kompetencji.

Warto podkreślić, że Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu są jedyną polską spółką zbrojeniową specjalizującą się w serwisie przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8) i co roku sukcesywnie realizowały ich naprawy oraz modyfikacje. Wypracowywana przez lata własnymi zasobami międzynarodowa marka oraz wiarygodność dały możliwość współpracy i realizowania kontraktów zagranicznych dla armii NATO, co materialnie oraz wizerunkowo jest niezwykle istotne dla funkcjonowania, utrzymywania i rozszerzania kompetencji w szeroko wprowadzanych unowocześnieniach uzbrojenia, dając możliwość zapewnienia udziału w jego serwisowaniu.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zlecić Wojskowym Zakładom Uzbrojenia SA w Grudziądzu przeprowadzanie w 2024 roku napraw oraz modyfikacji przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8)?

Jeśli tak, proszę o udzielenie odpowiedzi: Kiedy planowane jest wszczęcie stosownych procedur oraz zawarcie kontraktu w tym zakresie?

Odpowiedzi na nią udzielił wiceminister obrony Paweł Bejda. Czytamy w niej, odnosząc się bezpośrednio do kwestii poruszonych w interpelacji, pragnę poinformować, iż resort obrony narodowej koordynuje dwa zadania zabezpieczające eksploatację Przeciwlotniczego Rakietowego Wozu Bojowego (PRWB) 9A33BM2/3-P (OSA-P), realizowane w ramach PMT w trybie dwuletnim, których wykonawcą są Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

Zgodnie z zawartymi umowami naprawa główna części specjalnej samochodów transportowo-załadowczych STZ 9T217BM2, połączona z naprawą konserwacyjną podwozi bazowych BAZ-5939 - 4 kpl. – w 2023 r. i 2024 r. – opiewa na łączną kwotę 11 240,00 tys.zł. Z kolei, naprawa główna części specjalnej sprężarki powietrza UKS-400, połączona z naprawą konserwacyjną podwozia ZIŁ-131/157 - 2 kpl. – w 2023 r. i 2024 r. – opiewa na łączną kwotę 1 700,00 tys. zł.

W ramach Planu Finansowego Inspektoratu Sił Zbrojnych zlecono dla 12. WOG zadanie (ujęte w „Planie umów wieloletnich Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych”) w zakresie przeprowadzenia postępowania na „Wykonanie konserwacji i napraw sprzętu wojskowego (SpW) przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PZR): KUB, OSA oraz podzespołów i części do nich w latach 2024-2026”, z finansowaniem – w latach 2024-2026 r. – w łącznej kwocie ok. 42 000,00 tys.zł. Zadanie jest obecnie w trakcie procedowania przez 12. WOG, a negocjacje z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. zaplanowano wstępnie na drugą połowę stycznia 2024 r.

Podsumowując, ponownie zapewniam, iż rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego jest jednym z celów strategicznych naszej polityki bezpieczeństwa.

Pomimo lat w służbie, przeciwlotnicze zestawy rakietowe 2K12 Kub oraz 9K33 Osa były przez lata sukcesywnie modyfikowane i nadal stanowią ważny element systemu obrony przeciwlotniczej Wojska Polskiego. Dzięki kontraktom, które zostały zawarte w ostatnich latach (przede wszystkim obejmującymi programy Narew oraz Pilica+), oba typy zestawów mają już wybranych następców i będą systematycznie wycofywane wraz z napływem broni nowej generacji. Do tego czasu konieczne będą sukcesywne prace serwisowo-naprawcze pozwalające na utrzymanie ich w gotowości. Poza tym WZU S.A. są jednym z podmiotów, który prowadzi prace przy produkcji podzespołów przeznaczonych do systemów obrony przeciwlotniczej - m.in. elementów do zestawów Patriot.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc