Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Holandia kontynuuje proces zakupu okrętów podwodnych

Okręt podwodny Zr.Ms. Walrus. Fot. Koninklijke Marine

Haskie Ministerstwo Obrony zwróciło się do trzech stoczni kandydujących do złożenia ofert na nowe okręty podwodne dla Koninklijke Marine. Są to: francuska Naval Group, szwedzka Saab Kockums i niemiecka thyssenkrupp Marine Systems.

Trzy firmy stoczniowe złożą swoje oferty do 28 lipca bieżącego roku. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Christophe van der Maat wysłał do Izby Reprezentantów pismo wyjaśniające proces wstępnej decyzji o udzieleniu zamówienia.

Okręty podwodne należą do najskuteczniejszych systemów uzbrojenia, dlatego ważne jest, aby Ministerstwo Obrony dokładnie przyjrzało się, czy to, co oferują stocznie, odpowiada potrzebom floty. Podstawą do tego jest pakiet wymagań opracowany przez Ministerstwo Obrony. Oferty zawierają ogromną ilość szczegółowych danych technicznych i handlowych. Oczekuje się, że ich ocena potrwa do końca stycznia 2024 roku. Następnie zostanie opracowana wstępna decyzja o udzieleniu zamówienia. Po rozpatrzeniu przez parlament i sfinalizowaniu decyzji, umowa ze zwycięską stocznią zostanie przygotowana do podpisu.

Co ważne, zwycięska stocznia musi osiągnąć porozumienie w sprawie tzw. umowy o współpracy przemysłowej (ICA, Industrial Cooperation Agreement). Ma to na celu wzmocnienie holenderskiej bazy technologiczno-przemysłowej w dziedzinie obronności NLDTIB (Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis). Zwycięska stocznia musi również wnieść do niej swój wkład. NLDTIB obejmuje prawie 1000 firm.

Po upływie terminu 28 lipca Ministerstwo Gospodarki i Klimatu oceni propozycje ICA otrzymane od stoczni. Ocena ICA jest przeprowadzana oddzielnie od oceny ofert dokonanej przez Ministerstwo Obrony. Wynikiem oceny ofert będzie ogólna ocena z rankingiem i tymczasowym zwycięzcą. Do tego dochodzi propozycja ICA tymczasowego zwycięzcy, zweryfikowana przez EZK. Po dyskusji w Ministerialnym Komitecie ds. Wymiany Okrętów Podwodnych i Radzie Ministrów, tymczasowa decyzja o przyznaniu zamówienia zostanie przedstawiona Izbie Reprezentantów.

Królestwo Niderlandów planuje pozyskanie czterech okrętów podwodnych do zastąpienia, eksploatowanych obecnie, zmodernizowanych jednostek typu Walrus (pozostałe to: Dolfijn, Zeeleeuw, Bruinvis). Weszły one do służby w latach 1992-1994.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc