Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Hanwha Aerospace otwiera biuro w Warszawie i przedstawia propozycje współpracy z Polską

4 kwietnia br. w nowo otwartym biurze Hanwha Aerospace Europe Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskich mediów dotyczące obecnej działalności i planów Hanwha Aerospace na polskim rynku. Fot. Andrzej Kiński

Firma Hanwha Aerospace to dziś, biorąc pod uwagę liczbę i wartość zawartych z Ministerstwem Obrony Narodowej umów, największy dostawca uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP spośród podmiotów przemysłowych z Republiki Korei. Wartość dotąd podpisanych z nią kontraktów to ponad 8,5 mld USD netto (ok. 34 mld PLN netto i ok. 41,5 mld PLN brutto).

Należy przypomnieć, że zawarła ona dotąd dwie umowy ramowe z Agencją Uzbrojenia – 27 lipca 2022 r. na dostawę 672 armatohaubic samobieżnych K9A1/K9PL wraz z amunicją (działa miały być początkowo dostarczane z Republiki Korei, a od 2026 r. produkowane na licencji w Polsce) i 19 października tego samego roku, dotycząca dostawy 288 modułów wyrzutni polowych wieloprowadnicowych systemów rakietowych K239 Chunmu wraz z pociskami kierowanymi o zasięgu 80 i ok. 300 km. Umowy ramowe stały się bazą do podpisania trzech umów wykonawczych. Dwie dotyczą armatohaubic K9A1/K9PL. Pierwszą zawarto 26 sierpnia 2022 r. i dotyczyła ona dostawy w latach 2022‒2026 212 dział K9A1 (36 z zasobów Sił Zbrojnych Republiki Korei, wcześniej wyprodukowanych w wersji K9 i zmodernizowanych do standardu A1 oraz 176 K9A1 bieżącej produkcji) wyprodukowanych w Republice Korei. Umowa obejmuje również pakiety szkoleniowy i logistyczny (zapas części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych, a także sprzęt niezbędny do obsługi sprzętu w pododdziałach) oraz dostawę kilkudziesięciu tysięcy kompletów (pocisk, ładunek miotający) amunicji. Jej wartość to 2,4 mld USD netto. Druga podpisana została 1 grudnia 2023 r. i określa warunki dostawy w latach 2025‒2027 kolejnych 152 dział K9 (sześciu K9A1 oraz 146 K9PL), które także mają powstać w zakładach Hanwha Aerospace w Republice Korei. Oczywiście także i w tym przypadku przewidziano realizację pakietów szkoleń dla obsług i techników oraz wsparcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym i – ponownie – dostawę kilkudziesięciu tysięcy nabojów 155 mm, ale nie tylko, bo także przekazania polskim podmiotom dokumentacji i know-how umożliwiających uruchomienie w kraju modułowych ładunków miotający do amunicji 155 mm, o czym dalej. W tym przypadku wartość kontraktu to 2,6 mld USD netto.

Hanwha Aerospace to dziś, biorąc pod uwagę liczbę i wartość zawartych z Ministerstwem Obrony Narodowej umów, największy dostawca uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP spośród podmiotów przemysłowych z Republiki Korei. Wśród dostarczanych systemów uzbrojenia są 155 mm armatohaubice samobieżne K9A1... Fot. Andrzej Kiński

W przypadku modułów wyrzutni systemu K239 Chunmu Agencja Uzbrojenia zawarła jedną umowę wykonawczą – 4 listopada 2022 r. na dostawę w latach 2023‒2027 218 modułów wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, zapasem amunicji, obejmującym kilkanaście tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia CGR-080 o średnicy 239 mm (zasięg 80 km) i 600 mm KTSSM/CTM-290 (zasięg 290 km) i wsparciem technicznym producenta. Wartość umowy wynosi 3,55 mld USD netto. Moduły wyrzutni są montowane na polskich podwoziach Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS w układzie 8×8 i wyposażone w standardowe dla SZ RP środki łączności oraz Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ. Poza trzema pierwszymi wyrzutniami, zintegrowanymi w Republice Korei, pozostałe są kompletowane przez Hutę Stalowa Wola S.A., zaś głównym poddostawcą są na obecnym etapie programu spółki Grupy WB. W dalszym etapie programu założono ustanowienie w Polsce zdolności do produkcji modułów wyrzutni i wykonanie na tej bazie przynajmniej 70 kolejnych.

…a także wyrzutnie systemu rakietowego Homar-K. W tym przypadku południowokoreańska firma dostarcza moduły wyrzutni, które integrowane są w Hucie Stalow Wola S.A. z polskimi podwoziami i wyposażeniem. Fot. Andrzej Kiński

Między innymi w związku z koniecznością realizacji wielu zadań związanych ze wsparciem już zawartych umów, ale także planami rozwoju swojego biznesu w Polsce i Europie, firma Hanwha Aerospace powołała do życia wiosną ubiegłego roku spółkę zależną Hanwha Aerospace Europe Sp. z o.o. (HAEU), o rozpoczęciu działalności której poinformowano 31 lipca ub.r. Jak powiedział Billy Boohwan Lee, prezes HAEU: Otwarcie biura w Warszawie to kolejny krok w budowaniu stabilnych i opartych na współpracy relacji pomiędzy naszą firmą a Polską. Nowe biuro w Warszawie będzie centralnym punktem kontaktowym dla partnerów biznesowych, instytucji rządowych i lokalnych przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Hanwha Aerospace zdecydowała się otworzyć biuro w Polsce, aby ściślej współpracować z polskimi interesariuszami, zacieśniać relacje handlowe i realizować ambitne projekty w sektorze obronnym. Biuro będzie także służyć jako centrum zwiększania zasięgu biznesowego w innych częściach Europy.

Oczywiście głównym zadaniem biura jest wsparcie realizacji wyżej wspomnianych umów z polskim resortem obrony. Podczas spotkania z dziennikarzami 4 kwietnia omówiono stan ich realizacji, a także perspektywy kontynuacji programów K9 i K239/Homar-K poprzez zawieranie kolejnych umów wykonawczych.

W przypadku dostaw armatohaubic K9A1 na mocy pierwszej umowy, do Polski dotarło dotąd 66 dział (24 w 2022 r. i 42 w 2023 r.), a także część zamówionej amunicji. Na bieżący rok zaplanowano dostarczenie ok. 70 dział, zaś na 2025 r. – ponad 80 (pozostałe w ramach pierwszej umowy i pierwsze z tytułu drugiej).

Aktualnie, w ramach drugiej umowy, we współpracy z Hutą Stalowa Wola S.A., WB Electronics S.A., a także innymi polskimi podmiotami trwają prace nad odmianą K9PL, która ma być przedmiotem dostaw w ramach od 2026 r. W porównaniu z obecnie dostarczanymi działami K9A1, które otrzymują radiostacje z zasobów SZ RP, a także PZUŁW FONET i ZZKO TOPAZ oraz uchwyt do zamocowania 12,7 mm wkm WKM-B na włazie dowódcy, działa K9PL otrzymają także: system ostrzegający o opromieniowaniu laserem z PCO S.A. (prawdopodobnie wersja rozwojowa Obry-3) wraz z wyrzutniami 81 mm granatów dymnych (Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.), system filtrowentylacji (Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.), układ klimatyzacji (Webasto). Przy okazji podpisania umowy, komunikat Agencji Uzbrojenia wymienił także wśród nowych urządzeń: montaż dodatkowych wyświetlaczy dla załogi, instalację automatycznego systemu gaszenia i tłumienia wybuchów (prawdopodobnie Stopfire z Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.). Polski przemysł opracować miałby także przeniesienie pomocniczego agregatu prądotwórczego (APU) do podwozia (zapewne Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. wraz z HSW S.A.).

Niezwykle ważnym zobowiązaniem zawartym w drugiej umowie firmy Hanwha Aerospace z Agencją Uzbrojenia jest uruchomienie produkcji w Polsce na licencji Hanwha Aerospace systemu modułowych ładunków miotających MCS. Obejmowałaby ona niemal kompletny cykl technologiczny (choć bez wytwarzania nitrocelulozy) – od produkcji materiału miotającego na bazie prochu wielobazowego, przez wytwarzanie całkowicie spalających się obudów ładunków, po kompletowanie modułów HW50 i HW70 oraz zapłonników. System jest w pełni kompatybilny z porozumieniem JBMOU i jest od kilku lat dostarczany do użytkowników dział kalibru 155 mm z lufami o długości 52 kalibrów (nie tylko K9) wśród państw NATO, w tym do Polski w ramach pierwszej umowy wykonawczej. Aktualnie projekt ten jest na etapie prowadzenia konsultacji z potencjalnymi polskimi partnerami – Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i Grupą WB. Szczegóły realizacji tego projektu będą wymagały zawarcia dodatkowych umów z polskimi podmiotami.

Trwa już za to transfer technologii i przekazywanie dokumentacji technicznej związane z  ustanowieniem potencjału przemysłowego w wojsku i przemyśle obronnym (HSW S.A.), umożliwiającego realizację prac obsługowych, remontowych i modernizacyjnych oraz produkcję w podmiotach polskiego przemysłu obronnego wybranych elementów i części zamiennych armatohaubicy. W perspektywie, po uzyskaniu certyfikacji Hanwha Aerospace, centrum serwisowe w Hucie Stalowa Wola S.A. ma także realizować zlecenia na wsparcie eksploatacji dział rodziny K9 innych ich europejskich użytkowników, do poziomu Depot Level włącznie.

Jednak swoistą wisienką na torcie współpracy polskiego przemysłu obronnego z Hanwha Aerospace miałaby być – na razie planowana – trzecia umowa wykonawcza, obejmująca głębszą polonizację dział K9PL włącznie z uruchomieniem ich licencyjnej produkcji w Polsce, a także wspólne opracowanie armatohaubicy samobieżnej nowej generacji, roboczo określanej jako NG SPH (czy NG K9A2), do którego południowokoreańskim wkładem byłyby m.in. rozwiązania już powstałe lub dopiero opracowywane na zlecenie Sił Zbrojnych Republiki Korei w ramach programów kolejnych wersji działa K9 – K9A2 (ze zautomatyzowanym systemem zasilania w amunicję i załogą zredukowaną do trzech osób, dostosowane do prowadzenia ognia na odległość 55-60 km) oraz K9A3 (opcjonalnie bezzałogowa, zdolna do prowadzenia ognia na odległość 70-100 km).

23 lutego 2023 r. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. zawarła z Hanwha Aerospace porozumienie o powołaniu do życia polsko-koreańskiego konsorcjum, którego celem jest  uruchomienie produkcji dział w Polsce. W pierwszym etapie przewidywana jest integracja i finalny montaż armatohaubic K9PL w HSW S.A., a w drugim produkcja dział. W ramach dalszej polonizacji działa i jego produkcji licencyjnej w Polsce, Hanwha Aerospace zakłada znaczne rozszerzenie zakresu współpracy z polskimi – państwowymi i prywatnymi – podmiotami przemysłowymi. Poza Hutą Stalowa Wola S.A. (produkcja lufy i innych elementów działa, spawanie kadłuba i wieży, integracja całości oraz testy odbiorcze), PCO S.A. (optoelektronika), Grupą WB, Radiotechniką Marketing i polskim oddziałem Webasto, wymienia się wśród nich: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli (płyty ze stali pancernej), BORIMEX z Borowej (wytwarzanie elementów zawieszenia i innych komponentów mechanicznych), Walcownię Blach Batory Sp. z o.o. z Chorzowa (płyty i inne elementy stalowe, w tym ze stali pancernej), a także Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. (obróbka mechaniczna struktury nośnej).

Podsumowując przedsięwzięcia, te już realizowane i planowane przez Hanwha Aerospace w ramach programu K9 należy także wspomnieć o zapleczu magazynowo-technicznym jakie ma powstać w Polsce z myślą o wsparciu eksploatacji nie tylko dział zakupionych przez Polskę, ale także inne państwa europejskie. Jego operatorem będzie spółka Hanwha Aerospace Europe Sp. z o.o. Projekt ten jest już zaawansowany, wybrano już lokalizację obiektu magazynowego (powstanie on w okolicach Warszawy), a obecnie trwa proces uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji przez polski oddział Hanwha Aerospace, niezbędnych do prowadzenia działalności o takim charakterze. Magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych powinien rozpocząć działalność w przyszłym roku.

Pomyślnie rozwija się współpraca z polskimi podmiotami: Hutą Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o. i WB Electronics S.A. w ramach programu Homar-K. Do końca ubiegłego roku do polski dostarczono dwie gotowe wyrzutnie (spośród trzech zintegrowanych w Republice Korei) i 16 modułów wyrzutni, które zintegrowane zostały w HSW S.A. Pod koniec roku większość gotowych wyrzutni trafiła do 18. pułku artylerii z Nowej Dęby. W bieżącym roku harmonogram projektu przewiduje dostarczenie do Polski ponad 40 modułów wyrzutni, zaś w latach 2025 i 2026 po 72.

Przygotowywana jest obecnie druga umowa wykonawcza w ramach programu Homar-K, która dotyczy polonizacji produkcji modułów wyrzutni i uruchomienie ich produkcji w HSW S.A. Równolegle, Hanwha Aerospace we współpracy z polskimi firmami, ma dostosować wyrzutnie do odpalania rakiet kalibru 122 mm systemu Grad/Langusta, co obejmie także opracowanie specjalnego zasobnika do tych rakiet. Zasobnik powstawałby w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, we współpracy z producentem finalnym rakiet – MESKO S.A.

Kolejny, niezwykle szeroko zakrojony projekt, wymagający jednak zawarcia odrębnej umowy, to transfer technologii umożliwiający uruchomienie produkcji w Polsce pocisków kierowanych CGR-080 o zasięgu 80 km i współpracę w dalszym rozwoju pocisków dalekiego zasięgu. Także w przypadku tego przedsięwzięcia trwają konsultacje z potencjalnymi partnerami – MESKO S.A. i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. oraz Grupą WB. Jak informuje komunikat południowokoreańskiej firmy: Proponowana przez Hanwha Aerospace współpraca technologiczna prowadząca do stworzenia kompetencji wytwórczych i polonizacji produkcji pocisków CGR-080 zostanie szczegółowo zaplanowana w myśl zasady krok po kroku. To podejście pomoże upewnić się, że technologia zostanie poprawnie zaabsorbowana i procesy wytwórcze skutecznie wdrożone, pokonując napotkane ograniczenia.

W planach jest uruchomienie w Polsce licencyjnej produkcji pocisków kierowanych CGR-080 do systemu Homar-K, a także udział polskich podmiotów w rozwoju pocisków dalekiego zasięgu. Fot. Hanwha Aerospace

To bynajmniej nie wszystkie obszary potencjalnej współpracy z Hanwha Aerospace. Jednym z możliwych jest utworzenie w Polsce centrum serwisowego silników GE Aerospace F404-GE-102 samolotów KAI FA-50, produkowanych na licencji i dostarczanych producentowi płatowców przez Hanwha Aerospace. W tym projekcie zakłada się współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i warszawskim oddziałem Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Kolejny to udział Hanwha Ocean w programie okrętu podwodnego nowej generacji dla Marynarki Wojennej Orka. Południowokoreańska firma zaoferowała w nim eksportowy wariant okrętu podwodnego KSS-III, aktualnie budowanego na zamówienie Marynarki Wojennej Republiki Korei .

Hanwha Ocean zgłosiła zainteresowanie udziałem w programie Orka mającym wyłonić dostawcę okrętów podwodnych nowej generacji do Marynarki Wojennej. Proponowana jest odmiana jednostek typu KSS-III. Fot. Marynarka Wojenna Republiki Korei

Propozycja Hanwha Ocean obejmuje, w przypadku zwycięstwa w przetargu, którego rozpoczęcie jest spodziewane w tym roku, utworzenie w PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. centrum wsparcia eksploatacji tych okrętów, a także transfer technologii wytwórczych w ramach wsparcia kompetencji polskich stoczni i udział we wspólnych pracach badawczo-rozwojowych. Poza PGZ Stocznią Wojenną, współpraca objąć mogłaby także Grupę Remontowa.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc