Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Dalsze wsparcie eksploatacji systemu rozpoznawczego Gunica

Fot. PIT-RADWAR S.A.

30 listopada 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy z firmą AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. w sprawie kontynuacji programu remontów stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica.

Powyższa umowa została zawarta 27 listopada i ma całkowitą wartość 57,7 mln PLN. W udzieleniu zamówienia zastosowano procedurę negocjacji z wybranym oferentem bez upubliczniania, co jest związane z faktem, że wykonawca (AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.) jest  projektantem, twórcą i właścicielem całego oprogramowania specjalistycznego pracującego w stacjach Gunica. Prace mają obejmować okres 2024-26 i stanowią kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy użytkownikiem oraz powyższą firmą. Ostatnia umowa, obejmująca lata 2023-24, została zawarta w październiku 2022 roku (wartość 17,5 mln PLN bez VAT). Zastosowanie procedury bezprzetargowej wynika z braku racjonalnych rozwiązań alternatywnych lub zamiennych oraz potrzebę uniknięcia nabycia usługi o parametrach technicznych, która spowoduje niekompatybilność techniczną wszystkich stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica z którymi mają współpracować remontowane w ramach niniejszego postępowania egzemplarze.

System jest eksploatowany przez pododdziały rozpoznania radioelektronicznego Sił Powietrznych. Jest to jeden z ważniejszych elementów rozpoznania elektronicznego, który znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Obok AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. drugim podmiotem zaangażowanym w program utrzymania w sprawności systemu Gunica jest PIT-RADWAR S.A.. Oba podmioty realizują zadania w osobnych obszarach kompetencji.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc