Zaloguj

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o przyszłości polskiego przemysłu obronnego

2 marca odbyła się w Warszawie debata „COP XXI wieku: wyzwania stojące przed polskim przemysłem obronnym”, którą zorganizowała redakcja „Gazety Polskiej”. Partnerem debaty była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Wzięli w niej udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach, a także prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.

Głównym tematem debaty był wpływ realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013–2022 na rozwój polskiego przemysłu obronnego, którego trzonem są spółki skupione w PGZ. Dyskutanci byli zgodni, że działania związane z modernizacją Wojska Polskiego muszą pobudzać rozwój polskiej „zbrojeniówki”, ale zarazem powinna ona w większym stopniu współpracować z innymi sektorami i branżami gospodarki oraz nauką, a także intensyfikować aktywność na rynkach zagranicznych. To wszystko wymaga nie tylko ścisłej współpracy pomiędzy przemysłem i MON, ale także dalszych zmian strukturalnych w samym przemyśle i zmian mentalności kadry nim zarządzającej.
Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają kompetencje, by brać udział we wszystkich 14 programach Planu. Jeśli nawet przedsiębiorstwa nie dysponują nimi bezpośrednio, to są w stanie wdrożyć technologie z zewnątrz i je rozwijać.
Polski przemysł zbrojeniowy ma duży potencjał – stwierdził prezes Arkadiusz Siwko. Dodał też: Jest rzeczą zrozumiałą, że plan modernizacji sił zbrojnych ogłoszony przez państwo polskie powinien być w najbliższych latach elementem całkowitego unowocześnienia przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Całkowitego, to znaczy dotyczącego wszystkich jego aspektów – od struktury zarządzania po produkt, który będzie w efekcie zamówień dostarczany.
Procesy te zostały zainicjowane w ostatnich latach, niemniej bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia. Nadal w samym PGZ dalszego usprawnienia wymaga koordynacja działań i komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami.
Chodzi o ujednolicenie systemu zarządzania, żeby te zakłady rzeczywiście funkcjonowały właściwie i wypełniały cele ekonomiczne i żeby to było współzarządzanie, a nie tylko nadzór właścicielski nad poszczególnymi zakładami. Obecny Zarząd PGZ zamierza jeszcze w tym roku wdrożyć nowe zasady – powiedział prezes PGZ S.A.
Prezes Arkadiusz Siwko zapowiedział, że w kwietniu zostanie opublikowana nowa strategia Grupy, zaś proces integracji zakładów przemysłu obronnego będących własnością Skarbu Państwa powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Główny nacisk zostanie położony na integrację systemu zarządzania spółkami PGZ, a także politykę eksportową.
Chcemy w tej materii ujednolicić wszystkie procedury i doprowadzić do współzarządzania przez Polską Grupę Zbrojeniową całością tego sektora. Jeżeli startujemy od sytuacji, w której kooperacja pomiędzy przemysłem zbrojeniowym a naszymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi miała charakter bardzo ograniczony, jeżeli sobie uświadomimy, że na rynku jest obecnych ponad 100 umów pośrednictwa, z których nic nie wynika, a są one często zawierane w formie wyłączności, to nie możemy się dziwić, że przychody z eksportu są znacznie poniżej naszych możliwości – wyjaśniał Arkadiusz Siwko.
Dostrzega to także minister Bartosz Kownacki – Mamy świadomość, w jakim stanie jest polski przemysł zbrojeniowy i że trzeba mu pomóc. Choć podkreślił, że resortowi obrony łatwiej współpracuje się z zakładami państwowymi, jednak ich wyniki ekonomiczne wskazują, że jest on w złej kondycji, a eksportuje mniej – mimo nieporównanie większego potencjału – niż firmy prywatne. Zdarza się również, że eksportem nie są zainteresowane firmy mające dobre wyroby.
Prezes PGZ dodał także, że zwiększenie eksportu przez firmy PGZ nie zależy wyłącznie od wsparcia państwa, zmiany wymaga również podejście kadry zarządzającej, która często nadal ma trudności z funkcjonowaniem w warunkach wolnorynkowych, w warunkach ostrej konkurencji.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc