Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zmiany w Bundeswehrze

System dowodzenia Bundeswehry zostanie poddany szeroko zakrojonej reformie. Fot. Jana Neumann/Bundeswehr

4 kwietnia minister obrony Republiki Federalnej Niemiec Boris Pistorius, sekretarz stanu w resorcie obrony Nils Hilmar i generalny inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer przedstawili projekt reformy Bundeswehry.

Zmianie ulec ma m.in. system dowodzenia. Zniesiony zostanie podział dowodzenia misjami zagranicznymi i na terytorium kraju, a w celu kierowania działaniami militarnymi powstanie centralne Dowództwo Operacyjne Bundeswehry (Operatives Führungskommando der Bundeswehr, OpFüKdoBw). Zostanie ono sformowane na bazie infrastruktury i zasobów (w tym ludzkich) obecnego Dowództwa Operacyjnego (Einsatzführungskommando der Bundeswehr, EinsFüKdoBw; EFK) w Schwielowsee koło Poczdamie (odpowiada za operacje zagraniczne) oraz Dowództwa Terytorialnego (Territoriale Führungskommando der Bundeswehr, TerrFüKdoBw; TFK)  w Berlinie (odpowiada za działania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec). Nowe dowództwo będzie odpowiadać nie tylko za dowodzenie, ale też będzie ujednoliconym ośrodkiem konsultacyjno-komunikacyjnym dla NATO, Unii Europejskiej i rządu niemieckiego. Docelowo OpFüKdoBw ma odpowiadać za planowanie operacji, ich realizację, ale też za ustalanie priorytetów w modernizacji sił zbrojnych. Dowództwo na szczeblu taktycznym zostanie scedowane na inne szczeble dowodzenia.

Obecną strukturę z czterema rodzajami sił zbrojnych ‒ Wojskami Lądowymi (Heer), Siłami Powietrznymi (Luftwaffe) i Marynarką Wojenną (Deutsche Marine) ‒ oraz z dodatkowymi służbami (centralna służba medyczna, służba ds. walki w cyberprzestrzeni itd.) zastąpi nowa struktura, w której powstanie czwarty rodzaj sił zbrojnych, tj. Wojska Cybernetyczne i Informacyjne (Cyber- und Informationsraum). Centralna służba medyczna zostanie połączona z zarządem baz w ramach Dowództwa Wsparcia. Ponadto niektóre zasoby sił zbrojnych, jak policja wojskowa, logistyka, wojska chemiczne itd., także zgrupowane w Dowództwie Wsparcia, będą wydzielanie w miarę potrzeb do poszczególnych oddziałów na czas realizacji misji.

Luftwaffe zostanie nieco powiększona, konkretnie otrzyma w zarząd Urząd Lotnictwa i Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdolnością do Lotu Bundeswehry (Continuing Airworthiness Management Organisation, CAMOBw), co ma poprawić gotowość operacyjną niemieckiego lotnictwa wojskowego. Z kolei część oddziałów odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne zostanie podprządkowana dowództwu Bundeswehry (docelowo zapewne OpFüKdoBw), choć dotychczas siły te podlegały Dowództwu Terytorialnemu. Za koordynację rekrutacji i szkolenia rezerwistów będzie odpowiadać Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reorganizacji podlegać ma także cywilna sfera obrony. W celu zwolnienia żołnierzy do realizacji zadań czysto wojskowych Federalne Ministerstwo Obrony zamierza przeprowadzić kontrolę poszczególnych stanowisk w celu ustalenia, czy wszystkie wymagają żołnierza na danym stanowisku, czy też może wystarczyłby cywilny pracownik. Administracja wojskowa ma być przygotowana na wypadek przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. W tym celu przeprowadzona zostanie ewidencja posiadanych obiektów, kontrola ich stanu, zaś sama cywilna część administracji wojskowej zostanie silniej połączona z częścią wojskową.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc