Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zapadły decyzje o połączeniu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 i 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia WZL-2 S.A. w Bydgoszczy i WZL-4 S.A. w Warszawie podjęły uchwały o połączeniu obydwu spółek w jeden podmiot ze skutkiem od dnia rejestracji uchwał przez właściwe sądy rejestrowe. 

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 S.A. na Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego WZL-2 w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom WZL-4.

– Konsolidacja spółek WZL-2 i WZL-4 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży lotniczej i potrzebę szukania nowych strategii biznesowych. Po połączeniu spółka będzie w stanie zaproponować kompleksową ofertę w zakresie obsługi i modernizacji samolotów – płatowców wraz z silnikami. Dzięki optymalizacji procesów i poszerzeniu oferty będziemy mogli jeszcze odważniej konkurować na rynkach międzynarodowych – powiedział Michał Kuczmierowski, członek zarządu PGZ S.A.

WZL-2 są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce i  kluczowym zakładem serwisującym samoloty Sił Powietrznych. WZL-4 posiadają unikalne kompetencje w zakresie obsługi, remontów i napraw silników lotniczych. Połączone spółki będą w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno MON, klientów cywilnych, jak i zagranicznych, oferując kompletne usługi serwisowe i modernizacyjne, obejmujące płatowce i silniki, w ramach formuły one-stop shop.

– Połączenie spółek lotniczych jest dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej przełomowe, ponieważ rozpoczyna olbrzymi proces konsolidacji przemysłu obronnego. Prowadzimy procesy optymalizacyjne, które dotychczas nigdy w polskiej zbrojeniówce nie były w takim zakresie realizowane.  Zdobyte w tym procesie doświadczenia będą procentowały w naszych kolejnych działaniach, ale już teraz widać ich pierwsze pozytywne efekty – dodał Michał Kuczmierowski.

Proces konsolidacji realizowany jest w porozumieniu z funkcjonującymi w spółkach organizacjami związkowymi i radami pracowników. Podpisane w październiku porozumienie społeczne gwarantuje zatrudnienie dla wszystkich obecnych pracowników przez okres 5 lat po połączeniu oraz mechanizm stałego wzrostu wynagrodzeń. Zasadnicza część procesu integracji odbędzie się między zespołami pracowników. Weszli oni w skład kluczowych zespołów zadaniowych, których zadaniem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań strategicznych i organizacyjnych dla połączonego podmiotu.

(PGZ) Foto: ŁP
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc