Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS 2023

XII Międzynarodową Konferencję Naukową EKSPLOBALIS 2023 otworzyło wystąpienie płk. dr. Inż. Michała Ceremugi, dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Fot. Jarosław Kończak/WITPiS

W dniach 15-17 maja br. w ośrodku AMW Rewita w Solinie odbyła się, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS 2023 „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki”. W ciągu trzech dni obrad odbyło się pięć sesji plenarnych, w ramach których zorganizowano trzy panele dyskusyjne, wygłoszono ponad 20 referatów i zaprezentowano osiągnięcia kilkunastu podmiotów partnerskich oraz sponsorów. Zespół Badań i Analiz Militarnych, wydawca miesięcznika „Wojsko i Technika” i portalu internetowego zbiam.pl, tradycyjnie był jednym z patronów medialnych konferencji.

Zasadniczym celem konferencji była możliwość zaprezentowania wyników aktualnie prowadzonych badań naukowych i stanu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań techniki wojskowej, eksploatacji, modernizacji, ochrony balistycznej pojazdów kołowych, gąsienicowych, sprzętu wojskowego oraz bezzałogowych platform lądowych, a także wskazania potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Tradycyjnie już konferencja EKSPLOBALIS 2023 była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy w obszarze uzbrojenia i nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej sprzętu wojskowego na współczesnym polu walki.

Konferencja EKSPLOBALIS 2023 zgromadziła szerokie grono specjalistów zajmujących się szeroko pojętą techniką wojskową w wielu jej aspektach. Fot. Jarosław Kończak/WITPiS

Pierwszą sesję plenarną, a zarazem całą konferencję, otworzyło wystąpienie płk. dr. Inż. Michała Ceremugi, dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, po nim swój referat na temat „Działalność naukowo-badawcza w resorcie obrony narodowej” wygłosił płk Tomasz Zaremba, naczelnik Wydziału Krajowych Badań Naukowych Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Następnie swoje prezentacje przedstawili reprezentanci firm: Rosomak S.A., Agregaty PEX-POOL Plus, MMC Consulting Sp. z o.o. (w imieniu firmy AM General) oraz MDP Engineering Sp. z o.o. Sp.k. Zamknięciem sesji był panel dyskusyjny „Dostosowanie infrastruktury technicznej do wymagań pola walki”.

W dniu inauguracji konferencji zorganizowano także drugą sesję plenarną, w której swoje referaty wygłosili przedstawiciele: WITPiS, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ENERSYS Ltd., Sieci Badawczej „Łukasiewicz” – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, a także Politechniki Poznańskiej.

W ramach konferencji zorganizowano m.in. trzy panele dyskusyjne, podczas których omówiono zagadnienia związane z przedmiotem obrad w kontekście rozwoju techniki oraz sytuacji polityczno-militarnej. Fot. Andrzej Kiński

W drugim dniu konferencji odbył się pokaz pojazdów i innego sprzętu, w tym bezzałogowych systemów lądowych oraz powietrznych, który „na żywo” prezentowały firmy:  Agregaty PEX-POOL Plus, Auto Podlasie Sp. z o.o., MSP Inntech Sp. z o.o., JPBC, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Dobrowolski Sp. z o.o.

Podczas dwóch zorganizowanych tego dnia sesji plenarnych, swe wystąpienia mieli prelegenci m.in. z: WITPiS, Politechniki Poznańskiej, MSP Inntech Sp. z o.o., AVL Software and Functions GmbH, AM General LLC, Hyundai Rotem, Forcepol Sp. z o.o. i MARIGOLD Mariusz Tarka. Odbyły się także dwa panele dyskusyjne: „Systemy sterująco-diagnostyczne w eksploatacji techniki wojskowej” i „Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sojusznicze i narodowe zdolności militarne w wymiarze technicznym”.

W trzecim, ostatnim dniu konferencji EKSPLOBALIS 2023, podczas ostatniej, piątej sesji plenarnej, swe referaty wygłosili przedstawiciele m.in.: WITPiS, STEKOP S.A., Uniwersytetu Obrony z Brna. Owocne obrady podsumował dyrektor WITPiS płk Ceremuga, który podkreślił wysoką wartość naukową i informacyjną referatów oraz wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji i zwrócił uwagę na fakt, że dyskusje toczone w ramach konferencji dotyczyły także trendów, a także doświadczeń z toczących się konfliktów zbrojnych, przede wszystkim na Ukrainie, które z pewnością przełożą się na charakter pola walki, w tym, po masowym użyciu bezzałogowych platform powietrznych, także na autonomizację platform lądowych. W ocenie dyrektora WITPIS wysoką wartość naukową miały także referaty koncentrujące się na prezentacji badań z zakresu technologii produkcyjnych oraz rozwiązań cyfrowych opracowywanych z myślą o implementacji w przemyśle obronnym.

Nie zabrakło także wystawy pojazdów i innego sprzętu firm partnerskich konferencji. Fot. Andrzej Kiński

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS 2023 zgromadziła wielu przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i instytutów naukowo-badawczych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, m.in.: komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Wsparcia SZ, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowej Akademii Technicznej i innych uczelni wojskowych. Wyniki swoich prac naukowych i badawczo-rozwojowych prezentowali także przedstawiciele cywilnych ośrodków naukowych, m.in.: Politechniki Poznańskiej i Sieci Badawczej „Łukasiewicz” – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego.

W konferencji EKSPLOBALIS 2023 wzięli udział także reprezentanci podmiotów państwowego i prywatnego przemysłu obronnego, m.in.: Huty Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., AMZ-KUTNO S.A., DEMARKO S.A., Auto Podlasie Sp. z o.o., Jakusz Sp. z o.o., czy ZURAD Sp. z o.o.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc