Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

TOPAZ z interfejsem ASCA

Fot. Grupa WB

7 lipca Agencja Uzbrojenia i spółka wiodąca GRUPY WB – WB Electronics zawarły kolejną umowę wykonawczą w ramach umowy ramowej dotyczącej modyfikacji Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania (ZSKiD) środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego TOPAZ(+).

Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie interfejsu ASCA (zgodnego z publikacją ASCA-012 Common Technical Interface Design Plan) wraz z jego implementacją w oprogramowaniu systemu TOPAZ. Oznacza to uzyskanie przez Wojska Rakietowe i Artylerii możliwości współpracy z pododdziałami artylerii innych państw będących członkami porozumienia ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities).

Umowa będzie wykonywana w latach 2023-2025. Oprócz implementacji protokołu ASCA w Zautomatyzowanym Systemie Kierowania Ogniem obejmuje również aktualizację oprogramowania TOPAZ w wybranych pododdziałach wykorzystujących haubice KRAB i K9 oraz na szczeblu pułku lub brygady artylerii lufowej lub rakietowej.Zgodnie z umową WB Electronics S.A. udzieli Ministerstwu Obrony Narodowej nieograniczonej licencji, umożliwiającej wykorzystanie systemu TOPAZ z interfejsem ASCA w Siłach Zbrojnych RP. Elementem kontraktu jest również opracowanie dokumentacji, przeszkolenie dowódców oraz wsparcie techniczne.

Zaktualizowane oprogramowanie ZZKO TOPAZ oprócz zapewnienia realizacji rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozwoli na uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

Fot. Grupa WB

TOPAZ to opracowany przez WB Electronics (spółkę wiodącą GRUPY WB), całkowicie polski zautomatyzowany system dowodzenia i kierowaniem ogniem artylerii. Może być skonfigurowany do dowodzenia i kierowania na różnych szczeblach taktycznych, do poziomu pułku lub brygady artylerii lufowej i rakietowej włącznie.

TOPAZ wykorzystuje różnorodne środki łączności radiowej oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej, a także może integrować różnego rodzaju sensory, jak systemy nawigacji inercyjnej, radary pola walki, czy środki rozpoznania optoelektronicznego.

Wykorzystanie systemu TOPAZ przekłada się m.in. na skrócenie czasu reakcji ogniowej, automatyzację określenia nastaw do prowadzenia ognia, zautomatyzowany obieg informacji rozpoznawczych i zapewnienie świadomości sytuacyjnej na polu walki.

ASCA to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich NATO, która ma na celu zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania systemów kierowania ogniem artylerii sił zbrojnych z różnych państw uczestniczących w tym programie. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitego interfejsu w poszczególnych krajowych systemach.

***

GRUPA WB jest zatrudniającym dwa tysiące inżynierów i konstruktorów polskim producentem zaawansowanych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Źródło: informacja prasowa Grupy WB

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc