Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Polski Przemysł Stoczniowy: między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”, która odbędzie się 19 czerwca w Sali Kinowej Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Doroty Arciszewskiej Mielewczyk oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha. Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „Morze”. Wśród potwierdzonych gości jest między innymi Minister Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości odnośnie możliwości stwarzanych przez Morski Fundusz Inwestycyjny, pokazanie szans i wyzwań związanych z prowadzeniem jednoczesnej działalności na rynku cywilnym i specjalnym oraz zmapowanie polskich możliwości w tym zakresie oraz podkreślenie roli rozwiązań technologicznych typu dual use w przemyśle stoczniowym.

Polski-Przemysł-Stoczniowy
Konferencja poprzedzona została warsztatem eksperckim „Produkcja specjalna oraz cywilna – uwarunkowania i perspektywy”, który odbył się w dniu 15 maja. Spotkanie moderowane przez Dyrektora Działu Analiz WIIS Antoniego Pieńkosa, rozpoczęło się od przemówienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, który przedstawił obecne priorytety Ministerstwa w dziedzinie wsparcia przemysłu stoczniowego w Polsce. Tematyką pierwszej części warsztatów, poprzedzonej prezentacją Naczelnika Wydziału Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ Macieja Styczyńskiego na temat światowych trendów w budownictwie okrętowym, była charakterystyka głównych segmentów rynku produkcji okrętowej w Polsce. W drugiej części, zainaugurowanej wystąpieniem Wicedyrektora Biura Platform Morskich Polskiej Grupy Zbrojeniowej Cezarego Cierzana, zaproszeni goście dyskutowali na temat możliwości rozwoju i pozyskiwania nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania przez polski przemysł stoczniowy. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, przemysłu zbrojeniowego, Marynarki Wojennej RP, mediów oraz niezależni eksperci i pracownicy uczelni wyższych. Wnioski z warsztatu zostaną wykorzystane w trakcie przygotowania raportu podsumowującego projekt.

WIIS jest niezależnym ośrodkiem analitycznym powołanym do życia jako platforma wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Misją Instytutu jest wspieranie procesu kształtowania polityki bezpieczeństwa RP i planowania strategicznego. Cele swoje Instytut realizuje  poprzez działalność analityczną, badawczą oraz uczestnictwo w debacie publicznej, starając się rozwijać świadomość polskich obywateli w tym obszarze.

Polski-Przemysł-Stoczniowy

Wstępny program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu. Rejestracja na konferencję możliwa jest natomiast po kliknięciu w ten link.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizator informuje, że jedynie osoby, które uprzednio otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc