Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pakiet umów Policji i Straży Granicznej na targach POLSECURE 2023

Fot. Andrzej Kiński

Odbywające się w dniach 25 do 27 kwietnia w Kielcach II Międzynarodowe Targi POLSECURE 2023 są doskonałą okazją do zaprezentowania swojej szerokiej i różnorodnej oferty skierowanej do służb odpowiedzialnych za ochronę porządku i bezpieczeństwa państwa podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Sprawiedliwości. Tegoroczne targi zaowocowały już pierwszego dnia podpisaniem kilku umów i porozumień, związanych z modernizacją techniczną Policji i Straży Granicznej, ale także współpracy z innymi resortami siłowymi.

Karabinki MSBS GROT dla Straży Granicznej po raz siódmy

Dzięki podpisanej przez prezesa zarządu, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fabryki Broni „Łucznik” ‒ Radom Sp. z o.o. dr. Wojciecha Arndta i członka zarządu spółki Seweryna Figurskiego oraz komendanta głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragę umowie do rąk funkcjonariuszy Straży Granicznej trafią kolejne 5,56 mm karabinki automatyczne MSBS GROT. Wartości kontraktu nie ujawniono, wiadomo jednak, że podpisana 25 kwietnia, siódma już umowa na dostawę Grotów, opiewa na 240 karabinków w wersji C16 FB-A2. Straż Graniczna użytkuje Groty od 2018 r., a na podstawie wcześniejszych zamówień dostarczono ich łącznie ok 1300.

Fot. Andrzej Kiński

– Podpisana umowa na dostawę kolejnych karabinków MSBS  GROT do Straży Granicznej utwierdza nas w przekonaniu, że ta nowoczesna konstrukcja doskonale sprawdza się nie tylko w Wojsku Polskim, na froncie ukraińskim, ale i w służbie, która współcześnie odgrywa ogromną rolę, chroniąc nasze granice, zwłaszcza na wschodzie kraju, która jest też granicą NATO i UE. To napawa nas dumą i daje satysfakcję, że broń produkowana w radomskim zakładzie jest tak wysoko oceniana – podsumował zawarcie umowy prezes Wojciech Arndt.

Policjanci otrzymają nowe osłony balistyczne

Pierwszego dnia POLSECURE 2023 doszło również do podpisania umowy ramowej pomiędzy Komendą Główną Policji a Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., a więc kolejnym podmiotem wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dokument podpisali prezes zarządu MASKPOL S.A. Adam Ogrodnik i Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Fot. Andrzej Kiński

Umowa reguluje procedury związane z planowanymi zakupami kamizelek kuloodpornych dla polskich policjantów. Dzięki nim, zaprojektowane i produkowane przez MASKPOL S.A. kamuflowane kamizelki KKP-02 w niedalekiej przyszłości mają szansę stać się podstawową ochroną balistyczną polskich policjantów.

- W bieżącym roku nasza spółka podpisała kilka dużych umów na dostawy zarówno kamizelek kuloodpornych, jak i hełmów dla żołnierzy WP. Nasze moce pozwalają na produkcję osłon balistycznych  również dla innych formacji mundurowych dlatego też dostawy dla Policji są dla naszej firmy równie priorytetowe – podkreślił prezes zarządu PSO MASKPOL S.A. Adam Ogrodnik.

Fot. Andrzej Kiński

Według zapewnień producenta, kamizelki KKP-02 zapewniają ochronę przed pociskami pistoletowymi i odłamkami zgodnie z klasą K2O2 (wg PN-V-87000:2011), a dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji, również przed atakiem za pomocą ostrych narzędzi jak noże, czy szpikulce. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pogodzenie tych właściwości nie jest prostym zadaniem dla konstruktorów z uwagi na odmienny charakter i kinetykę oddziaływania ww. czynników. Oferowana funkcjonariuszom Policji kamizelka nadaje się do skrytego użytkowania podczas realizacji czynności służbowych dzięki niewielkiej, nieprzekraczającej 3 kg, masie oraz dopasowującej się do sylwetki użytkownika ergonomicznej konstrukcji zapewniającej swobodę działania.

Analogiczną umowę ramową Policja zawarła z firmą Lubawa S.A. Ze strony Policji umowę podpisał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, a ze strony Lubawa S.A. – pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i handlu Krzysztof Dędek. Lubawa S.A. jest drugim dostawcą kamizelek wybranym przez Policję, która w następnych krokach będzie dopiero decydować o liczbie zamawianego od danego kontraktora asortymentu. Lubawa S.A. posiada w swojej ofercie dość szeroki asortyment kamizelek kamuflowanych, w tym kulo- i nożoodpornych  może w tym zakresie konkurować z Maskpolem jednak na szczegóły dotyczące przyszłych zamówień policji od obu producentów będziemy jeszcze musieli poczekać.

Fot. Andrzej Kiński

Współpraca Policji z GRUPĄ WB

Podczas pierwszego dnia targów POLSECURE, Komenda Główna Policji zawarła również porozumienie o wszechstronnej współpracy z GRUPĄ WB. Z listu intencyjnego podpisanego przez gen. insp. dr. Jarosław Szymczyka oraz  Piotra Wojciechowskiego, prezes GRUPY WB wynika, że obie strony zainteresowane są współpracą w dziedzinie specjalizowanych systemów telekomunikacyjnych zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej, technologii 5G dla potrzeb Policji oraz innych służb mundurowych oraz tworzeniem rozwiązań dla radia kognitywnego.

Fot. Andrzej Kiński

Jak czytamy w komunikacie GRUPY WB deklarowana współpraca ma dotyczyć ponadto magazynów energii, inteligentnych systemów analizy obrazu opartych na algorytmach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, systemach automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, bezzałogowych statków powietrznych, cyberbezpieczeństwa i rozwiązań do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych. Ma być ona prowadzona w formie wsparcia technicznego w działaniach i korzystaniu z zasobów, inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, promowaniu ich wyników, w szczególności innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Sygnatariusze listu wyrazili również zainteresowanie doradztwem naukowo-badawczym, konsultacjami techniczno-technologicznymi i ekspertyzami, kształceniem funkcjonariuszy i pracowników, organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji naukowych, targów, staży i praktyk oraz szeroką wymianą wiedzy i doświadczeń.

Wojskowe kanały łączności satelitarnej dla Policji

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda podpisali porozumienie umożliwiające Policji i Siłom Zbrojnym RP m.in. na wzajemne udostępnianie zasobów teleinformatycznych. Dzięki zawartej umowie Policja skorzysta też z kanałów łączności satelitarnej wykorzystywanych przez resort obrony narodowej. Znacznie rozszerzy to policyjne możliwości rozwijania infrastruktury teleinformatycznej praktycznie w dowolnej lokalizacji uniezależniając łączność od infrastruktury stacjonarnej.

Fot. Andrzej Kiński

Pozostałe kwestie objęte porozumieniem dotyczą formalnych zagadnień technicznych funkcjonowania połączeń sieci DKWOC i Policji, a także wzajemnego udostępniania elementów infrastruktury teleinformatycznej służących do transmisji danych z wykorzystaniem sieci IP.  W założeniu podpisane porozumienie ma umożliwić potencjalny dostęp do systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej w lokalizacjach objętych siecią Policji, a także do sieci innych, nieujawnionych instytucji.

Współpraca Policji z Polską Akademią Nauk

Podczas POLSECURE 2023 podpisano również porozumienie w zakresie rekonstrukcji antroposkopijnych pomiędzy Policją a Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatariuszami dokumentu byli nadinsp. Paweł Dobrodziej – zastępca komendanta głównego Policji oraz prof. dr hab. Marek Figlerowicz - dyrektor Instytutu. Należy spodziewać się, że podpisane porozumienie pozytywnie wpłynie na usprawnienie pracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a jednocześnie otworzy nowe możliwości PAN.

Fot. Świętokrzyska Policja

 

Marcin Wiącek na podstawie materiałów prasowych Targów Kielce, PGZ S.A., FB „Łucznik” – Radom, Grupy WB, Policji, Straży Granicznej, DKWOC.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc