Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON wyjaśnia kwestię pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego

Fot. Łukasz Pacholski

16 maja na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą systemu pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego.

Autorem powyższej interpelacji, która trafiła do resortu obrony w marcu 2024 roku, był Mariusz Błaszczak (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość). W powyższym dokumencie zadano sześć pytań dotyczących wizji nowego kierownictwa na sposób pozyskiwania sprzętu:

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje reformę wprowadzonego w 2021 r. systemu pozyskiwania sprzętu opartego na Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia?

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje powrót do poprzedniego systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego opartego m.in. na poszczególnych fazach postępowania (np. fazie analityczno-koncepcyjnej) oraz powrót do mechanizmów gestorskich?

Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje rezygnację ze stosowania procedury pilnej potrzeby operacyjnej przy pozyskiwaniu sprzętu?

Ile razy od 13 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Modernizacji Technicznej?

Kto przewodniczył posiedzeniom Rady Modernizacji Technicznej organizowanym po 13 grudnia 2023 r.?

Ile razy od 13 grudnia 2023 r. przedstawiciele MON spotykali się z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie realizacji planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych?

Odpowiedzi, zgodnie z obecną procedurą, udzielił Sekretarz Stanu w MON Paweł Bejda. Czytamy w niej, od dnia 13 grudnia 2023 r. w resorcie obrony narodowej odbyło się wiele spotkań w różnych formatach, zarówno na poziomie eksperckim, jak i ministerialnym, którym – m.in. zgodnie z decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189 z późn. zm.) oraz - na podstawie upoważnienia Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2024 r. - przewodniczył właściwy Sekretarz Stanu w MON. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele resortu obrony narodowej, jak i również Banku Gospodarstwa Krajowego, a omawiano na nich szeroko pojęte kwestie związane z modernizacją polskiej armii, w tym również z realizacją planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jednocześnie, pragnę nadmienić, że od stycznia bieżącego roku w resorcie obrony narodowej działał zespół – powołany decyzją Nr 60/BMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2024 r. (niepublikowana) - który dokonał wszechstronnej oceny funkcjonowania m.in. systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP od 2016 r. Do zadań zespołu należała również analiza wybranej dokumentacji w tym obszarze. Zespół zakończył prace analityczne i jest w trakcie finalizacji prac formalnych nad raportem końcowym, który niebawem zostanie podpisany przez Ministra Obrony Narodowej. Wyniki prac tego zespołu, w tym wypracowane wnioski i rekomendacje, stanowią jeden z elementów podejmowania kolejnych decyzji istotnych dla zapewnienia sprawnego doposażania polskiej armii w odpowiedni sprzęt wojskowy.

Według deklaracji politycznych, w bieżącym roku zaplanowano podpisanie ponad 150 umów na dostawę sprzętu wojskowego. Wśród nich wymienia się m.in. zakup śmigłowców bojowych Boeing AH-64E Apache, aerostatów, czołgów, artyleryjskich systemów rakietowych, śmigłowców wielozadaniowych, bojowych bezzałogowych aparatów latających. Dodatkowo można spodziewać się także zawarcia umowy na gruntowną modernizację 48 wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16C/D Jastrząb do standardu F-16V – w tym przypadku nadal brak decyzji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc