Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Luftwaffe i Siły Powietrzne zacieśniają współpracę

Polska i Republika Federalna Niemiec zacieśniają współpracę związaną z zabezpieczeniem przestrzeni powietrznej obu państw. Fot. Luftwaffe

12 maja w Warszawie doszło do podpisania umowy pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec w sprawie zacieśnienia współpracy operacyjnej Sił Powietrznych oraz Luftwaffe.

Zgodne z jej zapisami, samoloty bojowe obu państw, w czasie lotów ochronnych związanych z procedurą QRA (Quick Reaction AlertT) oraz misji NATO Air Policing będą mogły przekraczać granice powietrzne obu państw. Dokument został podpisany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego oraz Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec generała broni Klausa Haberserzerma. Co ważne, ten drugi jest jednocześnie Dowódcą Sojuszniczego Połączonego Centrum Operacji Powietrznych.

Przedmiotowy dokument reguluje, niezwykle istotną dla zachowania ciągłości realizacji misji Air Policing, kwestię współdziałania sił i środków pełniących dyżury bojowe w ramach NATINAMDS podczas konieczności przekroczenia polsko-niemieckiej granicy państwowej w przestrzeni powietrznej. Uszczegółowienie warunków i zasad współpracy w tym zakresie przyczyni się do zwiększenia efektywności ochrony integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc