Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne fundusze na naprawę ORP Orzeł

Fot. Łukasz Pacholski

21 grudnia Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała o kolejnych działaniach mających na celu naprawę jedynego, eksploatowanego, okrętu podwodnego w Marynarce Wojennej – ORP Orzeł.

Tego dnia doszło do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie naprawy peryskopu PZKG-11. Ostatecznie w rywalizacji brało udział dwóch wykonawców: JT Ship Service Tomasz Jatkowski (oferta wyceniona na 27 tys. PLN brutto) oraz Delta Marine Service Sp. z o.o. (340 tys. PLN brutto). Jedynym kryterium podlegającym ocenie była cena, więc nie zaskakuje, że zwycięstwo przyznano firmie JT Ship Service Tomasz Jatkowski. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, peryskop (wyprodukowany w 1986 roku) nie obraca się w lewą stronę za pomocą hydromotoru. Prace mają objąć weryfikację stanu technicznego mechanizmu oraz usunięcie zweryfikowanej niesprawności. Jak wskazuje zamawiający, dostępna jest jawna dokumentacja techniczna peryskopu (w języku rosyjskim).

W przypadku drugiego postępowania, 20 grudnia doszło do otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym naprawy masztu ANIS. W tym przypadku zamawiający otrzymał jedną ofertę, która pochodzi od firmy JT Ship Service Tomasz Jatkowski. Prace zostały wycenione na kwotę 222,6 tys. PLN brutto i mieszczą się w zakładanym budżecie. Może to oznaczać, że wkrótce dojdzie do podpisania umowy.

W powyższym przypadku, maszt antenowy AT-4125 ANIS (wyprodukowany w 1986 roku) jest niesprawny ze względu na zużycie elementów hydraulicznego podnoszenia i opuszczania oraz nieszczelności systemu hydrauliki. Wykonawca musi zrealizować diagnostykę systemu podnoszenia i opuszczania wraz ze sprawdzeniem szczelności systemu. Po tym należy dokonać niezbędnych napraw. Dodatkowo pracownicy będą musieli sprawdzić ułożenie torów kablowych oraz określić czy urządzenia podpięte do masztu anteny pracują prawidłowo. Część prac będzie prowadzona po wyokrętowaniu masztu (hala do naprawy zostanie udostępniona przez zamawiającego), a po ponownym montażu zostaną wykonane niezbędne sprawdzenia poprawności działania wszystkich systemów.

ORP Orzeł to jedyny okręt podwodny, który pozostał w Marynarce Wojennej. W bieżącym roku świętował 37. rocznicę podniesienia bandery. Dotychczas pokonał blisko 100 tys. mil morskich, uczestnicząc w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat  znajduje się jednak „w ciągłym remoncie”, który ma pozwolić na przywrócenie możliwości technicznych, odpowiadających radzieckim standardom wczesnych lat 80. ubiegłego wieku. Nie są to jednak działania kompleksowe, ale kolejne, oderwane od siebie prace naprawcze, realizowane przez różne podmioty. W przyszłym roku (najprawdopodobniej) utrzymanie w linii będzie wymagać kolejnych prac, w tym związanych z wymianą baterii akumulatorów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc