Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Badania, Rozwój, Armia – III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych

W Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych. Fot. Twitter/X @MarcinOciepa

26 września 2023 r., w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się trzecie Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych. Przedsięwzięcie mające na celu zbliżanie i usprawnienie współpracy Sił Zbrojnych RP, ośrodków naukowych, placówek badawczo-rozwojowych i przemysłu oraz administracji państwowej zostało zorganizowane przez Departament Innowacji MON oraz WAT pod hasłem Badania+Rozwój+Armia.

- Wprowadzamy dzisiaj do obiegu i praktyki pilną potrzebę innowacyjną, która pozwoli nam uzyskać technologie z rynku cywilnego, z tych badań, które są prowadzone poza resortem. (…) Dostrzegając potencjał rozwiązań technologicznych rozwijanych na rynek cywilny, posiadających potencjał do wykorzystania wojskowego, minister obrony wydał decyzję w sprawie ich testowania w ramach pilnej potrzeby innowacyjnej – powiedział w swoim wystąpieniu inauguracyjnym sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Jest to wprost nawiązanie do pilnej potrzeby operacyjnej – terminu stosowanego w przypadku konieczności dokonywania zakupów wybranego wyposażenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP w znacznie krótszym czasie niż przy stosowaniu standardowych procedur. Według Ociepy, celem ma być osiągnięcie efektu synergii w obszarze nowoczesnych technologii dzięki wykorzystaniu potencjału rynku cywilnego i prac prowadzonych przez wojskowe ośrodki i instytuty.

Fot. Mariusz Maciejewski/WAT

Podsumowując ostatnie 12 miesięcy prac wiceszef MON zaznaczył, że ministerstwo objęło swoim nadzorem 70 projektów o łącznej wartości 2,3 mld zł realizowanych na rzecz sił zbrojnych przez podmioty cywilne. W swoim wystąpieniu Marcin Ociepa wskazał również istotną rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dobrą współpracę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i Polskim Funduszem Rozwoju. Podkreślając rozwijającą się współpracę międzynarodową wskazał na projekty realizowane m.in. przez Europejską Agencję Obrony (EDA). Aktualnie zaplanowany jest polski udział w 28 projektach realizowanych przez EDA o łącznej wartości przekraczającej 103 mln euro, gdzie nasz narodowy wkład wynosi ok. 23 mln euro. Poinformował również, że planowane jest otwarcie w Warszawie jednego z dwóch regionalnych biur Funduszu Innowacji NATO, którego Polska stała się inwestorem. Według wiceministra otworzy to nowe możliwości przedsiębiorcom z naszego regionu Europy w zakresie pozyskiwania funduszy na innowacje. W perspektywie 15 lat przewiduje się inwestycje na poziomie 40 mln euro.

Z punktu widzenia sekretarza stanu jednymi z najistotniejszych obszarów jest rozwój krajowych kompetencji i zdolności satelitarnych – w ramach piątej domeny operacyjnej. Wskazał w tym miejscu na prace nad narodowym systemem komunikacji wojskowej w oparciu o łączność satelitarną oraz optoelektronicznym obrazowaniem wysokiej rozdzielczości. Jak podkreślił Ociepa, na mocy polsko-francuskiej umowy, w 2027 roku w przestrzeń kosmiczną mają zostać wyniesione dwa satelity obserwacyjne.

Fot. Mariusz Maciejewski/WAT

Trzecią edycję Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych otworzył rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak nawiązując do głównych celów przedsięwzięcia, tj. inspirowania i promocji innowacyjnych działań oraz funkcji platformy wymiany wiedzy i doświadczeń wojska z ośrodkami naukowymi i przemysłem. Forum jest też doskonałą okazją do prezentowania nowych koncepcji i rozwiązań ukierunkowanych na wzmacnianie potencjału sił zbrojnych i obronności kraju, a także mechanizmem sprzyjającym wykorzystaniu potencjału badawczego i odkrywaniu nowych możliwości.

Fot. Mariusz Maciejewski/WAT

Podczas III Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych dyskusje i wymiana poglądów ekspertów wojska, przedstawicieli świata nauki i przemysłu obronnego zostały zebrane w trzech panelach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył obszaru priorytetowych kierunków badań naukowych w resorcie obrony w perspektywie rozwoju Sił Zbrojnych RP, drugi natomiast – implementacji domeny operacyjnej przestrzeni kosmicznej w SZ RP jako determinanty rozwoju narodowych technologii kosmicznych. Forum zamknął panel poświęcony nowym narzędziom międzynarodowym w ekosystemie innowacji obronnych – BRAIn (Badania, Rozwój, Armia, Innowacyjność).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc