Zaloguj

Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych od MSPO

W ciągu ostatniego roku najważniejszą decyzją MON w obszarze zakupów dla Sił Powietrznych było wykorzystanie opcji na pozyskanie kolejnych czterech (co da w sumie 16 maszyn) samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik.

W ciągu ostatniego roku najważniejszą decyzją MON w obszarze zakupów dla Sił Powietrznych było wykorzystanie opcji na pozyskanie kolejnych czterech (co da w sumie 16 maszyn) samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik.

Pod koniec lutego tego roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał nowy Plan Modernizacji Technicznej sił zbrojnych, tym razem na lata 2017-2026. Z  niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej wynika natomiast, że już we wrześniu (być może w trakcie trwającego MSPO) zakończone zostaną prace nad nowym dokumentem planistycznym tej rangi, mówiącym o planach modernizacyjnych w  latach 2021-2035. Pośród tej „dokumentozy” warto zauważyć, że rzeczywistość nie znosi próżni i w ostatnim roku MON prowadziło prace nad konkretnymi postępowaniami i podpisywało umowy na nowy sprzęt (oraz remonty i  modyfikacje istniejącego wyposażenia), który w kolejnych latach ma trafić do Wojska Polskiego.

Na wstępie warto zaznaczyć, że niniejszy artykuł nie aspiruje do zaprezentowania wszystkich rozpoczętych procedur przetargowych i podpisanych przez wojsko umów w ostatnim czasie, a zawiera wyłącznie ważniejsze z nich, odnoszące się w głównej mierze do zadań wymienionych w programach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Oprócz wyszczególnienia dotychczasowych działań, pod koniec znajduje się również informacja o przypuszczeniach autora dotyczących umów i postępowań, które powinny zostać podpisane  w czasie nadchodzących kilku miesięcy.

Siły Powietrzne i obrona przeciwlotnicza

 •  Wsparcie eksploatacji samolotów wielozadaniowych F-16 Jastrząb przez pięć lat. Umowa międzyrządowa LOA (Letter of Offer and Acceptance) podpisana w trybie FMS (Foreign Military Sales) pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych i  Polski. Jej podpisanie miało miejsce w październiku 2018 r., a wartość to ponad 115 mln USD (około 440 mln PLN).
 • Cztery kolejne samoloty M-346 Master w ramach opcji do umowy na system szkolenia zaawansowanego AJT. Podobnie jak w przypadku umów z 2014 i marca 2018 r., wykonawcą jest włoski koncern Leonardo. Z opcji na dodatkowe samoloty zdecydowano się skorzystać w grudniu 2018 r. Wartość kolejnych maszyn wraz pakietem wsparcia to 675 mln PLN.
 • 73 pojazdy do transportu elementów systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot w ramach programu Wisła wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wykonawcą umowy jest firma Jelcz Sp. z o.o., należąca do Huty Stalowa Wola (HSW) S.A., która z kolei jest spółką zależną Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) S.A. Kontrakt został podpisany w maju 2019  r. i opiewa na kwotę niemal 171 mln PLN.
Pod względem wartości największą, wartą około 1,9 mld PLN umową była ta dotycząca pozyskania jednego dywizjonu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu systemu HIMARS w ramach programu Homar.

Pod względem wartości największą, wartą około 1,9 mld PLN umową była ta dotycząca pozyskania jednego dywizjonu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu systemu HIMARS w ramach programu Homar.

Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Specjalne

 • 12 zestawów bezzałogowych statków powietrznych klasy mini FlyEye. Wykonawcą kontraktu jest WB Electronics S.A. a jego całkowita wartość wraz z opcją to ponad 42 mln PLN. Samą umowę na pierwsze trzy zestawy podpisano 3 grudnia 2018 r., a z aneksu na kolejne 9 skorzystano 18 lipca br.
 •  Cztery śmigłowce S-70i Black Hawk wraz z doposażeniem oraz pakietem logistycznym i szkoleniowym. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację umowy są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL-Mielec) należące do Sikorsky Aircraft Corporation, która jest własnością korporacji Lockheed Martin. Umowę o wartości ponad 683 mln PLN podpisano 25 stycznia br.
 •  Dywizjon (18 wyrzutni bojowych i 2 szkolne) systemu artyleryjskiego dalekiego zasięgu HIMARS w ramach programu Homar wraz z amunicją, modułami szkolnymi, dowodzenia
  i pojazdami wsparcia. Dostawa nastąpi na podstawie umowy między rządami Stanów Zjednoczonych i Polski, a jej wykonawcą jest Lockheed Martin. Podpisanie przez Polskę umowy odbyło się 13 lutego br., zaś jej szacunkowa wartość to około 1,9 mld PLN (414 mln USD netto).
 •  Remont i modyfikacja maksymalnie 318 czołgów T-72 należących do SZ RP. Wykonawcą umowy zostało konsorcjum w składzie: PGZ (lider), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
  i Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A. Całkowita wartość podpisanego 22 lipca br. kontraktu to 1,749 mld PLN.

Marynarka Wojenna

 • Realizacja prac rozwojowych na opracowanie Mobilnego Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu SRN. Wykonawcą podpisanej 5 września 2018 r. umowy o wartości 62,5 mln PLN jest należący do PGZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • Naprawa główna i dokowa okrętu dowodzenia sił obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację umowy zostało konsorcjum PGZ, PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. i Stoczni Remontowej Nauta S.A. Umowę o wartości ponad 85 mln PLN zawarto 3 marca br.
 • Naprawa średnia i dokowa okrętu szkolnego ORP Wodnik. Umowę z firmą Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. o wartości niemal 26  mln PLN podpisano 16 kwietnia br.
 • Cztery śmigłowce AW101 w wersji ZOP/CSAR wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, a także wyposażeniem medycznym. Wykonawcą kontraktu jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. należąca do koncernu Leonardo. Umowę parafowano 26 kwietnia br., a jej wartość to 1,650 mld PLN.
 • Naprawa główna i dokowa fregaty rakietowej ORP Gen. T.  Kościuszko. Za realizację zadania odpowiedzialnym zostało konsorcjum PGZ i PGZ Stocznia Wojenna. Umowę o wartości 49 mln PLN podpisano 24 maja br.
 • Naprawa bieżąca i dokowa okrętu hydrograficznego ORP Arctowski. Wykonawcą podpisanej 24 maja br. umowy o wartości 50 mln PLN jest konsorcjum PGZ i PGZ Stoczni Wojennej.

Pozostałe

 • Modyfikacja zintegrowanych węzłów teleinformatycznych KTSAwp systemu wspomagania dowodzenia C3IS Jaśmin. Umowę z Teldat Sp. z o.o. Sp.k. o wartości ponad 64 mln PLN podpisano we wrześniu 2018 r.
 • 11 mobilnych stacji radiolokacyjnych NUR-15M Odra. Wykonawcą zawartej 4 września 2018 r. umowy została należąca do PGZ firma PIT-RADWAR S.A., a jej wartość to ponad 545 mln PLN.
 • 35 robotów patrolowo-przenośnych. Umowę o wartości ponad 80 mln PLN podpisano 27 listopada ub.r. z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów.
 • Osiem zestawów bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu PGZ 19R Orlik. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację umowy jest konsorcjum spółek należących do PGZ (wraz z nią samą), a liderem wykonawczym zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. Kontrakt o wartości niespełna 790 mln PLN podpisano 30 listopada 2018 r.
 • Niemal 20 tys. pistoletów samopowtarzalnych kal. 9 mm PR-15 Ragun. Wykonawcą kontraktu została należąca do PGZ Fabryka Broni „Łucznik” – RADOM Sp. z o.o. Wartą 49 mln PLN umowę podpisano 4 grudnia 2018 r.
 • 780 moździerzy kal. 60 mm LMP-2017. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację podpisanej 12 grudnia ub.r. umowy są należące do PGZ Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a jej wartość to 31 mln PLN.
 • 888 samochodów średniej ładowności i wysokiej mobilności Jelcz 442.32, w tym 473 w ramach zamówienia gwarantowanego i kolejne 415 w ramach opcji. Dostawcą pojazdów został Jelcz Sp. z o.o. Umowa na kwotę od 419 do ponad 784 (wykorzystanie opcji) mln PLN podpisano 18 grudnia 2018 r.
 • 58 zestawów narzędzi od mechanizacji prac przy budowie wiaduktów i mostów w ramach programu Kosodrzewina. Wart ponad 143 mln PLN kontrakt podpisano 20 grudnia 2018 r. z firmą Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus.
 • 41 węzłów teleinformatycznych w wersji kontenerowej (24 sztuki) i przenośnej (15 sztuk), a także w wersji szkolno-treningowej (2 sztuki). Firmą odpowiedzialną za wykonanie umowy jest konsorcjum spółek Teldat Sp. z o.o. Sp.k. i Siltec sp. z o.o. Wartą prawie 300 mln PLN umowę podpisano 21 grudnia 2018 r.
 • 47 zestawów Jelcz 862 z systemem samozaładowczym Multilift i przyczepą do transportu kontenerów PK 2-24-t. Kontrakt z przedsiębiorstwem Cargotec Poland Sp. z o.o. podpisano 2 kwietnia br., a jego wartość wyniosła ponad 95 mln PLN.
 • 18 pojazdów dowodzenia i łączności – aparatowni łączności cyfrowych transmisyjnych RWŁC-10/T. Wykonawcą umowy są Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A i Transbit Sp. z o.o. Kontrakt o wartości ponad 156 mln PLN podpisano 9 maja br.
 • 65 uniwersalnych kontenerowych warsztatów obsługowo-naprawczych UKWO-N bez podwozi bazowych, z czego 50 w opcji. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum HSW (lider), Autosan i Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus. Umowę o wartości ponad 100 mln PLN podpisano 14 maja 2019 r.
 • 24 żurawie dużego udźwigu HIAB 855 EP-5 na samochodach Jelcz 862D.43, z czego dwa w ramach zamówienia gwarantowanego, a 22 w ramach opcji. Łączna wartość podpisanej w 15 maja br. umowy z firmą Cargotec Poland wyniosła niemal 45 mln PLN.
 • 114 ciężarówek dużej ładowności i powiększonej mobilności Jelcz P662D.43, z czego 14 to pojazdy w ramach zamówienia gwarantowanego, a pozostałe 100 dotyczy opcji. Dostawcą pojazdów został Jelcz. Wartą ponad 111 mln PLN umowę podpisano 29 maja br.
 • 14 zestawów (ciągnik i naczepa) do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego z opcją na kolejnych 12 ciągników i 9 naczep. Wykonawcą umowy została firma Jelcz. Wart ponad 126 mln PLN (z czego ponad 54 mln PLN dotyczy opcji) kontrakt podpisano 29 maja 2019 r.
 • Nieujawniona liczba cystern do przewozu i dystrybucji wody CW-10. Umowę podpisano 17 czerwca br. z firmą Celtech Sp. z o.o., a jej wartość to ponad 85 mln PLN.
 • 34 spycharko-ładowarki SŁ-34C. Kontrakt z HSW podpisano 11 lipca br., a jego wartość wyniosła ponad 53 mln PLN.

Łączna wartość podpisanych umów i wykorzystanych opcji zakupu w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2019 r. wynosi około 11 mld PLN. Jak wynika z zapowiedzi resortu obrony i analizowanych doniesień medialnych, do tego końca roku powinno udać się podpisać jeszcze kilka umów, z  których możliwymi do realizacji wydają się: pozyskanie bezzałogowych statków powietrznych klasy mini w ramach programu Wizjer; modernizacja ciągników pancernych BPz-2 do wersji wozu zabezpieczenia technicznego; dostawa wozów pomocy technicznej Rosomak-WPT; dostawa wozów rozpoznawczych i dowódczo-rozpoznawczych Rosomak R-1 i R-2 z wieżą Hitfist-30P; dostawa wozów rozpoznania skażeń Rosomak-RSK; pozyskanie zautomatyzowanego systemu zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymanych od elementów dalekiego rozpoznania pod kryptonimem Pająk; pozyskanie zintegrowanego zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojsk lądowych pod kryptonimem Wierzba; pozyskanie systemu zarządzania walką szczebla batalionu Rosomak-BMS; pozyskanie taktycznego systemu pola walki, w tym kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu; remont i modernizacja okrętów rakietowych typu Orkan; pozyskanie mostów towarzyszących MS-20 Daglezja; a  także pozyskanie zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych Bystra.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc