Zaloguj

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

DZIŚ I JUTRO NA TLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ

Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego zaowocowała koncentracją w Grupie PGZ przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanych profilach oraz skali działalności. Dla niektórych z nich jest to doskonała okazja do osiągnięcia pozycji lidera w danym obszarze technologicznym, produktowym czy usługowym. Do spółek tych należą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., których nowy Zarząd wyjawił nam śmiałe plany rozwojowe na najbliższe lata. Plany, ale też podejmowane konkretne działania opierają się na trzech filarach:
– Ścisłej korelacji z potrzebami Sił Zbrojnych w tym nadchodzącymi programami PMT (m.in.: Wisła, Narew czy Homar) jako wiarygodny partner innych spółek PGZ.
– Szerokiego rozwinięcia dotychczasowej współpracy z obecnymi partnerami, jak i nowymi partnerami zagranicznymi: Honeywell, Kongsberg, Harris, Raytheon, Lockheed Martin...
– Przekształcenie dotychczas świadczonych usług z grupy remontowo-naprawczej w nowocześnie zarządzany hub serwisowy oferujący wsparcie w pełnym cyklu życia systemów będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Systemy WZE S.A.

Realizacja tych planów, jak zapewnia Zarząd WZE S.A. posiada solidne podstawy w postaci bogatego doświadczenia pracowników, głębokich kontaktach biznesowych z kluczowymi partnerami zagranicznymi oraz dobrą, bo popartą sukcesami komercyjnymi współpracą z ośrodkami naukowymi (co samo w sobie jest rzadkością w krajowej rzeczywistości). Doświadczenia Spółki wynikają z programów modernizacji, gdzie „wizytówką” cały czas jest zestaw Newa SC jak i opracowania osobnych produktów, główne z dziedziny pasywnego rozpoznania oraz Walki Radioelektronicznej. Przyjrzyjmy się: Przebiśnieg – wykrywanie, identyfikacja oraz zakłócanie źródeł radiowych przeciwnika; Mobilna Stacja Rozpoznania „MSR-W” - automatyczne rozpoznawanie sygnałów z radarów i urządzeń montowanych na statkach powietrznych ESM/ELINT. Rozwinięcie powyższej technologii nastąpiło w MZRiASR, czyli ultra Mobilnym Zestawie Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych oraz Mobilnej Stacji Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT z sukcesem dostarczonej do wojsk specjalnych. Tak kompleksowe oraz niewątpliwie skomplikowane technologicznie systemy, opracowane i wyprodukowane w kooperacji krajowej jak i zagranicznej, są dobrą bazą oraz mocnymi referencjami WZE w przyszłych przedsięwzięciach.

Przyszłość

Budując swoją przyszłość firma najwyraźniej nie czeka na „mannę z nieba” tylko przystępuje aktywnie do tych inicjatyw, których wyniki są zgodne z wytyczonymi wcześniej kierunkami oraz posiadają wystarczający potencjał biznesowy. W czerwcu br. Spółka uzyskała certyfikat jak i związaną z nim licencję wyłączną pozwalającą na ustanowienia w jej strukturach certyfikowanego przez Kongsberg Centrum Serwisowego Systemów Morskiej Jednostki Rakietowej z pociskami NSM. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. już teraz inwestują w nową infrastrukturę oraz rozszerzają swoją licencję o możliwość serwisowania materiałów energetycznych w tym głowic bojowych. Takie kompleksowe podejście pozwala na budowę zgodnego ze standardami zachodnimi hub-a serwisowego i przełożenie nowych struktur na potrzeby serwisowe Armii w pozostałych obszarach.

Duże programy offsetowe…

Pozyskiwanie nowych kompetencji w znacznej części jest możliwe poprzez programy offsetowe. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. posiadają jedne z największych (o ile nie największe) w kraju doświadczenie w absorpcji transferu technologii poprzez offset oraz licencje. Przykładem może być tu offset ze strony amerykańskiej firmy Honeywell, który pozwolił na oferowanie spolonizowanych systemów nawigacji inercjalnej TALIN niezbędnej dla dalszych produktów takich jak KTO Rosomak, Poprad czy Krab. Obecnie Spółka jest w trakcie przygotowań do przyjęcia transferu technologii części offsetu dla systemu Wisła oraz licencji dla Narwi. Transfer ten jest niezbędny do szybkiego uruchomienia zdolności produkcyjnych z zakresu komponentów licencyjnych – głównie podsystemów elektroniki rakiety oraz radaru konstrukcji partnera zagranicznego. Powiązaną z systemami OPL, a z pewnością coraz bardziej palącą kwestią jest kompleksowa produkcja modułów nadawczo-odbiorczych w technologii GaN. Praktycznie każdy nowy radar dla SZ RP będzie oparty o moduły N/O i co za tym idzie ich źródło musi być zabezpieczone w zasobach krajowych. Niezależnie od potencjalnego offsetu/licencji Zarząd WZE rozpoczął działania zmierzające do budowy w ramach spółki (lub kilku spółek PGZ) wydziału montażu takich modułów. Przy założeniu importu układów MMIC od partnerów zagranicznych taka inwestycja powinna przynieść pierwsze rezultaty w postaci gotowej serii modułów już po ok. 1.5 roku.

Pełna wersja artykułu dostępna w e-wydaniu za darmo >>>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc