Zaloguj

Białoruska modernizacja Osy – kolejny krok

Pierwsza prezentacja demonstratora PRWB zmodernizowanego do standardu 9A33-1B miała miejsce na targach MILEX-2014 w Mińsku.

Pierwsza prezentacja demonstratora PRWB zmodernizowanego do standardu 9A33-1B miała miejsce na targach MILEX-2014 w Mińsku.

Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Białorusi odgrywają ważną rolę w projektach modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego pochodzącego z byłego Związku Sowieckiego, realizowanych na potrzeby własnych sił zbrojnych, a także na zlecenie kontrahentów zagranicznych.

Jednym z istotnych graczy w biznesie modernizacji systemów obrony przeciwlotniczej są 2566. Zakłady Remontu Wyposażenia Radioelektronicznego (OAO 2566. ZRREW) z Borysowa. Wśród realizowanych tam projektów znajduje się program modernizacji samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego 9K33M3 Osa-AKM. Modernizacja została zaplanowana kompleksowo (obejmuje m.in. opcję wykorzystania perspektywicznego pocisku kierowanego), ale z racji szczupłości dostępnych środków na prace rozwojowe i aby nie rezygnować z dążenia do zaoferowania potencjalnym odbiorcom rozwiązań alternatywnych, program jest na razie rozwijany w dwóch wariantach. Demonstrator technologii przeciwlotniczego rakietowego wozu bojowego (PRWB), który generalnie odpowiada standardowi modernizacji oznaczonemu 9A33-1B, jego twórcy zaprezentowali po raz pierwszy – jeszcze w dość „surowej“ postaci – podczas wystawy techniki wojskowej i technologii obronnych MILEX-2014 w stolicy Republiki Białorusi, Mińsku.
Przebudowa oryginalnego PRWB 9A33BM3 do postaci 9A33-1B, poza remontem konserwacyjnym, obejmuje wprowadzenie kilku nowych funkcjonalności, a także unowocześnień: modernizacji torów odbiorczych stacji radiolokacyjnej wstępnego poszukiwania (pol. RSWP, ros. SOC) i stacji radiolokacyjnej śledzenia celów (SSC); zastąpienie nowymi, cyfrowymi, bloków obróbki sygnałów odbiorników SOC i SSC; modernizacji kanału pomiaru odległości SSC; montaż nowych wyświetlaczy na stanowiskach operatorów poszukiwania i odległości, a także zastąpienie nowym oryginalnego komputera. Prace te realizowane są w ramach pracy doświadczalno-konstrukcyjnej (OKR) Dozor.
Potencjalnym kontrahentom oferowany jest także bardziej rozbudowany wariant modernizacji, w którym PRWB otrzymał oznaczenie 9A33-2B. Planuje się w nim zastosować wszystkie innowacje wprowadzone w modernizacji standardu 1B, a także kilka innych nowości, w tym: zastosowanie nowych bloków wzmocnienia sygnałów radarów SOC i SSC, zastąpienie bloków kanałów automatycznego pomiaru odległości SSC i stacji śledzenia rakiet (SSR) oraz bloków eliminacji fałszywych sygnałów jednym nowym blokiem, umieszczonym w stojaku aparatury zautomatyzowanego stanowiska operatora odległości.
W PRWB 9A33-2B dotychczasowa aparatura kontroli funkcjonalnej zostanie zastąpiona nową, która poza realizacją dotychczasowych funkcji, wspomagać ma także szkolenie i trening obsługi w trybie „wirtualnego strzelania“. Imitować ma ona sytuację powietrzną i jej zmiany nie tylko poprzez generowanie fikcyjnej sytuacji na przyrządach zobrazowania, ale także nałożenie wirtualnej sytuacji na zobrazowanie realnej sytuacji powietrznej, wyświetlanej na monitorach członków obsługi.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc