Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

WZU S.A. z umową na naprawy główne elementów zestawów przeciwlotniczych

Fot. st. sierż. Tomasz Witkowski

25 października 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o podpisaniu umowy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu w sprawie realizacji usługi naprawy głównej sprzętu wojskowego stanowiącego m.in. elementy zestawów przeciwlotniczych 2K12 Kub.

Umowa, o całkowitej wartości 39,4 mln PLN bez VAT, została podpisana 16 października. Procedura wyboru wykonawcy została przeprowadzona poprzez negocjacje z wybranym podmiotem bez wcześniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ma to związek z faktem, że wcześniejsze próby wyłonienia wykonawcy poprzez procedurę przetargową zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie specjaliści z Grudziądza zrealizują naprawę główną części specjalnej samochodów transportowo-załadowczych 2T7M połączoną z naprawą podwozi bazowych ZIŁ-131 (koszt 5,2 mln PLN bez VAT), naprawę główną części specjalnej samochodów transportowo-załadowczych 9T21 7BM2 połączoną z naprawą konserwacyjną podwozi bazowych BAZ-5939 (koszt 9,1 mln PLN bez VAT), które są przeznaczone do współpracy z wyrzutniami rakiet przeciwlotniczych 9K33 Osa, naprawę główną (ograniczoną) części specjalnej sprężarki powietrza UKS-400 połączonej z konserwacyjnym remontem podwozia ZIŁ-157 (1,4 mln PLN bez VAT), a także realizacją remontu głównego przeciwlotniczego zestawu rakietowego 2K12 Kub (23,6 mln PLN bez VAT).

Pomimo wyeksploatowania, powyższe elementy wyposażenia nadal stanowią ważną część potencjału jednostek przeciwlotniczych Wojska Polskiego. Ma to związek z procesem modernizacji technicznej – Kuby oraz Osy mają zostać zastąpione przez nową generację zestawów w ciągu najbliższych lat.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc