Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

USAF: sprawność samolotów myśliwskich nieznacznie niższa niż rok temu

Odnotowano nieznaczny spadek zdolności do wykonania misji wszystkich typów statków powietrznych, z wyjątkiem szturmowców A-10. Fot. USAF.

Oficjalny miesięcznik US Air Force (Air Force Magazine) podał dane odnośnie średniej sprawności poszczególnych typów samolotów bojowych (myśliwskich i szturmowych) formacji w roku podatkowym 2021, zakończonym 30 września. Dane obejmują możliwość realizacji co najmniej jednego z typów zadań dedykowanych danemu typowi samolotu  - przykładowo dla F-16 jest to zwalczanie celów latających, naziemnych lub obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

Krótkoterminowym założeniem USAF było osiągnięcie wskaźnika „mission capable rate” co najmniej 75 proc., co oznacza możliwość wykonania zadania średnio przez trzy z czterech samolotów je realizujących. Dowództwo sił powietrznych położyło nacisk na większą dostępność samolotów w jednostkach wykonujących kluczowe zadania, zapewniając im lepszą dostępność części zamiennych i możliwości obsługowe, co skutkowało relatywnie mniejszą sprawnością w innych jednostkach.

Odnotowano nieznaczny spadek zdolności do wykonania misji wszystkich typów statków powietrznych, z wyjątkiem samolotów szturmowych A-10 (72,5 procent w stosunku do 71,2 proc. w 2020 r.). Pozornie wysłużone szturmowce przechodzą jednak w ostatnich latach gruntowne remonty połączone z wykonywaną przez Boeinga wymianą struktur płatów, są również wyposażone w mniej skomplikowane systemy i instalacje, niż myśliwce naddźwiękowe.

Największy spadek w stosunku do danych z poprzedniego roku odnotowały samoloty F-35A, które osiągnęły sprawność rzędu 68,8 proc. (rok wcześniej było to 76 procent). Jest to tłumaczone wynikającą z czasu służby koniecznością przeprowadzenia pierwszych poważnych prac obsługowych silników tych maszyn i niską dostępnością fabrycznie nowych jednostek napędowych. Dwa lata wcześniej wskaźnik sprawności wynosił jednak tylko 61 procent.

Najniższa zdolność do wykonania zadania cechuje inne maszyny 5. generacji – F-22A, których sprawność w tym roku to tylko 50,8 proc. (wcześniej ponad 51 procent). Wynika to ze specyfiki płatowca o niskiej wykrywalności i zastosowanych w nim rozwiązań oraz relatywnie niewielkiej liczby użytkowanych maszyn tego typu (178 sztuk). Wciąż odczuwalny jest również wpływ poważnego uszkodzenia kilkunastu F-22 przez huragan w 2018 r.

Samoloty bojowe 4. generacji utrzymują poziom sprawności zbliżony do 70  proc., o 1-3 procent niższy niż kilkanaście miesięcy wcześniej: F-15C – 69,4 %, F-15D – 68,5 %, F-15E – 66,2 %, F-16C – 71,5 % oraz F-16D – 69,3%. Problemem cechującym utrzymanie myśliwców F-15 jest przekroczenie planowanej na początku programu długości cyklu życia, co powoduje trudności z dostępnością niektórych podzespołów i wynikającą z nich konieczność kanibalizacji oraz ograniczenia eksploatacyjne.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc